Два варианта за бъдещето на зоопарка в Благоевград бяха представени по време на обществено обсъждане, предаде репортер на "Фокус". В зала "22-ри Септември" стана ясно, че чрез консервационни дейности той може да бъде запазен. 

Кметът на Общината Методи Байкушев припомни, че още преди година е изразил сериозни опасения, относно жизнеспособността на зоопарка в град като Благоевград.

"Това ми мнение се базира на състоянието на зоопарка, което всички ние виждаме. Всички знаем, че на база на бюджета, този зоопарк не може да изглежда кой знае колко по-различно. В същото време възможности да отделим по-голям бюджет са силно ограничени, предвид на това, че имаме други много тежки проблеми", каза още той.

Байкушев добави, че ситуацията с благоевградския зоопарк е деликатна за местните жители. Той коментира, че отглеждането на екзотични животни е сложно, трудно и скъпо.

"Като ново постъпващкмет си мислих, че ще трябва да затворим зоопарка. Мислих как това да се случи плавно и как да обясним на обществото, че се налага да направим това. Веднага след встъпването ми в длъжност от дирекция "Европроекти" ме уведомиха, че Община Благоевград има спечелен проект, съгласно който ни е предоставена безвъзмездна финансова помощ, с която да наемем консултант, който да разработи стратегия как този зоопарк може да бъде жизнеспособен, но в рамките на изискването - той да бъде разработен в посока на консервационни дейности", прибави той.

Градоначалникът обясни, че консервационни дейности означава опазване на застрашени видове от фауната на България, съгласно Червената книга в тяхната естествена среда на обитание.

"С други думи, концепцията, която трябва да разработим, трябва да отговаря на това изискване, тоест не може да мислим за още лъвове, тигри, жирафи и всякакви други екзотични животни, които не виреят по нашите географски ширини“, добави той.

От думите на кмета стана ясно, че парите, които са отпуснати са вид техническа помощ, като на следващ етап Община Благоевград трябва да реши дали да продължи нататък. Той уточни, че на база предварителни обявления, които е дало Министерството на околната среда и водите, ще има възможности за кандидатстване за сума от порядъка на до 6 млн. лв., която е за зоопарковете в целия Югозападен регион на развитие – Благоевград, Кюстендил и София.

По думите му, тази сума от 6 млн. лв. може да се разпредели между трите общини, на база на това колко добри проекта ще предложат и за какви пари. "Тоест, ако всичко е наред и трите зоопарка подадем горе-долу еднакви като качество проекти, то може да се очаква и на трите зоопарка да бъдат дадени по 2 млн. лв., но може и да не е така. Може на едните да дадат повече, на други по-малко, а някои изобщо да не ги одобрят“, допълни Методи Байкушев.

Кметът отбеляза, че след получаването на парите за изготвяне на документите е била обявена обществена поръчка, на която се е явил само един изпълнител.

От представената концепция за Зоологическа градина – Благоевград стана ясно, че Вариант 1 предвижда разширяване на съществуващия зоопарк до малко повече от 60 дка, чрез присъединяване на части от Ботаническата градина. Вариант 2 пък разглежда възможността зоологическата градина да запази сегашните си граници от малко повече от 43 дка.

Стана ясно също, че и в двата варианта се предвижда подобряване състоянието на благоевградския зоопарк, както и качеството на живот на неговите обитатели.

Редица граждани зададоха и своите въпроси, представени бяха и конкретни предложения от тяхна страна за бъдещето на зоологическата градина. Кметът обяви, че всеки може да отправи своите препоръки и идеи и в писмен вид.

Неформално гласуване, проведено в залата пък показа, че по-голяма част от присъстващите на общественото обсъждане са привърженици на Вариант 1.