Община Силистра, съвместно с детските градини от общината, с домакинството на ДГ "Нарцис", организира Първа общинска конференция на тема: "Иновации в предучилищното образование". Форумът ще се проведе в 2 дни, от 30 ноември до 01 декември 2023 година в конферентната зала на ПГМТ "Владимир Комаров", съобщават от Общината.

Конференцията събира над 70 педагогически специалисти, като 30 тях са от община Варна, представители на 13 детски градини и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - 9 директори, 2 - зам. директори, 15 учители и 3 ресурсни учители. От община Силистра ще се включат 40 участници - 9 директори, 1 зам. директор, 23 учители, 4 психолози, 2 логопеди и 1 ресурсен учител.

През първия ден ще бъдат представени 27 добри практики /17 от община Варна и 10 - от община Силистра/ чрез доклади или презентации в секциите: "Изкуства“, "Екология“, "Познавателна и изследователска дейност“, "Дигитални технологии“, "Приобщаващо образование“, "Танцувай с мен!“ и "Проектна дейност“.

За модератори са поканени директори и изявени учители от детски градини. Докладите ще бъдат издадени в сборник. Участниците ще бъдат зарадвани с поздравителен концерт от децата на Силистра.

Вторият ден ще бъде предоставена възможност за наблюдаване на открити практики в детските градини на община Силистра, както и за обсъждане на актуални въпроси и проблеми, касаещи предучилищното образование.

За участие във форума е поканен доц Емил Бузов - преподавател във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, зам. директор на Педагогически колеж – Плевен, който ще изнесе встъпителна лекция на тема "Иновации в предучилищното образование“. Поканени са и представители на Министерство на образованието и науката, Община Варна, Областна администрация - Силистра, Общински съвет – Силистра, Регионално управление на образованието - Силистра.

Предстоящият форум има за цел да популяризира добрите практики, иновативните методи и педагогически идеи на учителите от детските градини на общините Силистра и Варна. Амбицията е той да се превърне в традиционен и се провежда ежегодно с разширяване обхвата на участниците.