Предварителният прием на кандидат-студенти в Русенския университет за академичната 2024/2025 година започва на 1 декември. Приемът е в 49 специалности от 23 професионални направления в 7 области на висшето образование в редовна, задочна и дистанционна форма, обявиха на Facebook страницата си от университета.

Обявените места са общо 2865, от които над 1200 места са определени за предварителен прием. Предварителното класиране и записване ще бъде със срок от 1 декември 2023 година до 4 юли 2024 година. Кандидатите могат да подават документи за участие на място в сектор "Прием на нови студенти“ - корпус 1, етаж 2, стая 1.322.3 или онлайн на адрес https://online.uni-ruse.bg/ (с достъп и през страницата на университета www.uni-ruse.bg).

При явяване на изпити кандидатите заплащат такса в размер на 60 лв. за един изпит и по 60 лв. за всеки следващ.

Кандидатстудентските изпити за прием се провеждат в две сесии – предварителна и редовна по съгласно приложения график.

Предварителната сесия ще се проведе в осем съботни дни – на 27 януари, 10 и 24 февруари, 9 и 23 март, 6 и 20 април и 11 май с начало от 9 часа, а редовната е в два дни - на 6 и 7 юли (събота и неделя) 2024 г. от 9 и 13 часа.

Първата възможност за полагане на конкурсен изпит за прием от 9 часа на 27 януари (събота) ще се проведе онлайн в условията на приетата процедура за онлайн кандидатстудентски изпити. Всички заявили желание за явяване на тази дата ще бъдат информирани ден преди изпита (на 25 януари) за адреса на виртуалната изпитна зала.

Пълната информация за кандидатстудентската кампания е публикувана на сайта на университета www.uni-ruse.bg, като заинтересованите могат да се обадят и на телефоните в Сектор "Прием на нови студенти“ – 082 888 247, 082 841 624, 0887 592 349.