Кметът Благомир Коцев, заместник-кметът по строителството и инфраструктурата Пламен Китипов и Димитър Кирчев – директор на дирекция "Контрол и санкции" в Община Варна направиха поредната инспекция на ключови за града участъци, в които ремонтите се бавят. Не видяхме нужния прогрес, с който фирмите се ангажираха, а все така разкопани улици, необезопасени изкопи и недостатъчен брой работници, констатира кметът Коцев.

Той отново е извикал на разговор представители на ВиК и фирмите-изпълнители на ремонтните дейности, за да поиска обяснение за бавните темпове на работа. Срещата ще се проведе днес. Като пример кметът Коцев даде участъка от бул. “Христо Смирненски“ от кръстовището с ул. "Мир“ до това с ул. "Прилеп, който трябваше да бъде приключен до 15 май, според поетите от ръководствата на фирмите ангажименти. Той припомни, че възложител на ремонтните дейности е ВиК и едва след приключване на тяхната работа, община Варна може да започне асфалтирането на улиците. От друга страна фирмите, които имат договори с Община Варна и с дружеството, са едни и същи и нямат капацитет да работят успоредно по всички договори.

Така Общината може единствено чрез постоянна комуникация и контрол да изисква по-бързото приключване на работата, но не и да налага санкции за забавянията, нито да започне асфалтирането на участъците. Мащабният проект на местното ВиК-дружество по договор трябва да приключи до края на 2025 година.