Кметът Димитър Николов и представители на учителските синдикати в Бургас подписаха новия Колективен трудов договор в сферата на образованието. В документа са договорени условията на труд и заплащане в учебните заведения.

Новия Колективен трудов договор е определян като най-добрият към този момент в страната. В него има надграждане на някои от заложените условия. Предвидено е увеличение на допълнителните плащания и увеличение на заплатите на квалифицирания непедагогически персонал в училищата и детските градини.

По време на срещата кметът Димитър Николов и представителите на учителските синдикати обсъдиха въпроси, свързани с развитието на образованието, въвеждането на иновативни технологии в учебния процес и подобряването на инфраструктурата.

Димитър Николов призова представителите на образованието да бъдат инициативни, да мотивират и насърчават учениците да постигат по-високи резултати.

На подписването на новия Колективен трудов договор присъства и директорът на дирекция "Образование“ в Община Бургас Катя Мишева.

От страна на синдикалните организации в подписването на новия КТД участваха председателят на Общинската организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България Павел Чепов, председателят на Синдикат на българските учители към КНСБ Константин Янков и председателят на Регионалния синдикат "Образование“ към КТ "Подкрепа" Огнян Маринов и други.