Кална и мътна вода тече от чешмите на хората в кюстендилското село Слокощица. За проблема съобщават жители на селото в социалната мрежа Facebook, видя "Фокус“. Един от потребителите публикува и кратък клип, от който е видно, че водата, която тече, е с ръждиво-кафяв цвят. Хора от селото споделят, че и друг път се е случвало от чешмите им да тече мътна вода.

"След като е забранено да се полива, какво да правим с тази вода? Няма как да се използва за друго нещо“, казват хората от селото. Те допълват, че водата става все по-скъпа, без да се подобрява качеството й.

Местното население търси адекватни отговори от водното дружество, а след подаден сигнал и към Община Кюстендил, последва отговор.

"След подадени сигнали от жители на село Слокощица проведох среща с ръководството на Кюстендилска вода. Правена е профилактика на дренажното водохващане, която ще приключи на днес, след което следва промиване на довеждащия водопровод, на напорния резервоар и на вътрешната водопроводна мрежа на селото от наноси и отлагания“, каза кметът на Община Кюстендил Огнян Атанасов.

Ще бъде извършена и цялостна дезинфекция на съоръженията. След като бъдат финализирани гореописаните мероприятия ще се нормализира водоподаването, качеството на водата значително ще се подобри и ще се завиши дебитът й.

"Община Кюстендил подпомага водното дружество с транспортни средства за превоз на инертните материали.  Благодаря на ръководството на Кюстендилска вода и на жителите на с. Слокощица за проявеното търпение“, каза още кметът Огнян Атанасов.