Детската престъпност и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни бяха основната тема на форум, който се проведе в Свищов, предаде кореспондент на "Фокус". В срещата участваха различни институции - Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетни към Министерски съвет, Главна дирекция "Национална полиция“, сектор "Детска престъпност“ и представители на детските педагогически стаи в област Велико Търново.

Бяха обсъдени различни въпроси, касаещи малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви и престъпления. Коментирани бяха цели, насоки и подходи при различните случаи, а като важен фактор за успешното им решаване бе изведено взаимодействието между институциите. Председателят на Местната комисия и кмет на Свищов Генчо Генчев подчерта, че в региона всички институции си съдействат и не си прехвърлят отговорности, а напротив – имат чудесни взаимоотношения и винаги приоритет е младият човек, чиито случай се разглежда. Секретарят на Централната комисия Петя Петрова каза, че в по-малките общини се среща по-често това добро сътрудничество и се радва, че е така и в община Свищов. Доброто взаимодействие на Местната комисия с РУ на МВР, с отдел "Закрила на детето“, Община Свищов, Центъра за обществена подкрепа, отдел "Образование“ и всички институции е чудесен пример за добра работа в екип. От своя страна инспектор Елена Тонева подчерта, че винаги може да се разчита за съдействие от страна на инспекторите в детските педагогически стаи и на РУ на МВР, така както и Местната комисия в Свищов винаги е срещала съдействие в лицето на инсп. Лора Георгиева и началника на РУ Полиция Момчил Златев.