Извършва се почистване на участъци от Дюлева и Асеновска река в Сливен.

Приключиха превантивните действия за осигуряване на проводимост на коритото на Дюлева река в района на бившата мебелна къща.  В участъка имаше голям обем прораснала растителност, което създаваше риск за водния оток. Премахнати са храсти и дървесна растителност. Оформен е профилът на участъка, с което е осигурена нормална проводимост.

Започнаха дейностите и по Асеновска река, в участъка от МБАЛ "Хаджи Димитър“ до моста на бул. "Тракия“. Той ще бъде почистен от храстите, тревната и дървесна растителност. Ще бъде запазен острова от папури, образувал се на едно от местата, тъй като този растителен вид е защитен.

 Снимките показват състоянието на участъците преди и след почистването.