Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) даде последваща институционална акредитация на Икономически университет – Варна на основание обща оценка 9,49 (при предишна 9.28), съгласно чл. 77, ал. 7 и ал. 8 от Закона за висше образование. Решението на Акредитационния съвет на НАОА е в резултат от проведена процедура за последваща институционална акредитация и оценка на средата за провеждане на дистанционно обучение във висшето училище.

Сухите цифри са повече от интересни - в своята над 100-годишна история Икономическия университет – Варна е подготвил повече от 155 хиляди икономисти, сред които много чужди граждани на повече от 60 страни, реализирали се успешно у нас и в чужбина. Той е един от основните стълбове на икономическото образование и наука в страната, който се развива като предприемаческа и социално отговорна институция. Днес в него се обучават над 7500 български и чуждестранни студенти. Подготвят ги над 230 редовни преподаватели, над 100 от които са хабилитирани. Те са креативни и с постоянно научно израстване – над 40% от тях имат собствен бизнес или консултират такъв с експертния и научния си потенциал.