Кметът на Община Дупница Първан Дангов издаде заповед относно ползването на водата за питейно-битови нужди, съобщиха за "Фокус“ от Община Дупница. Заповедта е на база на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за водите и във връзка с писмо, изпратено от дружеството "Кюстендилска вода“.

От днес на територията на общината е забранено ползването на питейна вода за напояване на земеделски земи и зелени площи. Това важи за дворове, градини, паркове и други площи.

Въвежда се забрана за ползването на питейна вода за промишлени нужди, миене на улици и моторни превозни средства, измиване на площадки, пране на килими и други.

Нарушителите на забраните ще бъдат санкционирани съгласно действащата нормативна уредба в Дупница и Наредбата за опазване на обществения ред. Глобата е от 50 до 100 лева.