"Индустриален парк – Ряховец“ ЕАД вече официално е вписан в Регистъра на индустриалните паркове у нас. Така железничарския град вече си има определено пространство за развитие на бизнес, предаде кореспондент на "Фокус“.

От Общината в Горна Оряховица уточняват, че имотът, върху който е разположен Индустриалният парк е на площ от малко над 302 дка, като в района има 65 сгради. За да бъде апортиран имотът в капитала на дружеството, беше извършена оценка от трима независими оценители. Преди да бъде вписан в регистъра на Министерството на икономиката, беше изработена концепция за изграждане и функциониране на парка, бизнес план за създаване, изграждане и функциониране и правилник за организация, ползване и поддръжка на вътрешната инфраструктура и съоръженията на територията на Индустриалния парк.

Вписването в регистъра дава възможност за кандидатстване по Програмата за публична подкрепа за развитие на индустриалните райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции. Тя ще се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост. Заделените средства са в размер на 212 млн. лв., като с тях финансират всички индустриални паркове, вписани в регистъра на МИ, които към момента са 25.

"Индустриален парк – Ряховец“ ще кандидатства за средства за довеждаща инфраструктура, в която влиза изграждането на Северния обходен път. Той ще осъществява връзката до скоростния път Русе – Велико Търново, който пък от своя страна ще прави връзка с АМ "Хемус“.

"Фокус“ припомня, че търговското дружество, опериращо с "Индустриален парк – Ряховец“ ЕАД, е създадено с решение на Общинския съвет и е регистрирано в Търговския регистър на 14 юни миналата година. Всяка една от дейностите, свързана със създаването, организирането и развитието на Индустриалния парк се извършват с решение на Общинския съвет, тъй като търговското дружество е изцяло общинска собственост.

След разработване на Индустриалния парк, терените в него ще могат да бъдат продавани или отдавани под наем.