Високите температури и засушаването през последните дни доведоха до намаляване на дебита на водоизточниците в района на Кюстендил, предаде репортер на "Фокус“. Лятото тепърва предстои и това наложи кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов да издаде нарочна заповед, чрез която въвежда забрани при ползването на вода от чешмите, извън питейно-битовите нужди.

На територията на общината е забранено ползването на питейна вода за дейности, които не са свързани с питейно-битовите нужди на населението – напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства и други.

При необходимост в населените места с недостиг на питейна вода ще се въвежда режим на подаването й, като графикът за това трябва да бъде предварително обявен.

Нарушителите на заповедта ще бъдат санкционирани съгласно разпоредбите на Наредбата за обществения ред на територията на община Кюстендил - санкцията е до 5 хиляди лева, като при повторно установено нарушение се плаща максималният размер.

Контролът на заповедта е вменен на кметовете и кметските наместници, директорът на Областна дирекция на МВР – Кюстендил, директорът на Общинско предприятие "Управление на общинските имоти“ и управителят на "Кюстендилска вода“.