По програма на Столичната община в две столични училища – 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри“ и  140 СУ "Иван Богоров“ – ще бъдат изградени пространства за интензивна подкрепа на деца със специални образователни потребности.

Проектът включва изграждане на специализирани пространства за обучение, терапевтична подкрепа и свободни дейности за ученици, които срещат сериозни затруднения с поведението си и приемането на общообразователната среда.

"Благодарение на вас София има утвърдени практики за работа с деца със специални образователни потребности. За съжаление, те все още не са толкова много и е важно опитът, който имате, да се разпространява", каза кметът на София Йорданка Фандъкова

Проектът на Столичната община бе представен на семинар на тема: "Подкрепа за децата със специални образователни потребности и децата със синдром на Даун“, от Малина Едрева, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет, а в панела взеха участие Калоян Дамянов – директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в София-град, Нина Чанева – директор на 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри“, Мая Зафирова – директор на 140 СУ "Иван Богоров“. 

"През изминалите години се свърши страшно много работа по създаването на законодателство и стандарти, но най-важна е работата на терен и вие сте тези, които могат да кажат какво е нужно за изграждането на среда, подкрепяща обучението и социализацията на децата, както и от специалисти има нужда.  Пилотният проект включва изграждането на пространства за интензивна допълнителна подкрепа и смятам, че резултатите от него са много важни, защото ще дадат модела за създаване на зони в училищата и детските градини, в които децата да се обучават в по- естествена среда и да работят с ресурсни учители и специалисти", каза още Фандъкова.

По време на работната среща бе представен и проектът за клубни занимания в подкрепа на прехода от училище към трудова реализация от Миряна Сирийски – директор, и Мария Алексиева – социален работник от Фондация "Светът на Мария“, както и зам.-министъра Емилия Лазарова и началника на РУО – София-град Ваня Кастрева.