Регионалните срещи на бившите областни управители в Русе да се правят поне веднъж в месеца, това предложи настоящият областен управител Драгомир Драганов по време на дискусия с предшествениците си по случай 24 май.

Целта на инициативата е да се обсъждат идеи за успешното културно и икономическо развитие на региона.

"През годините винаги е имало приемственост между всеки областен управител и заместниците. Добрите практики са съхранени и надграждани. Винаги е работено в екип и целенасочено“, каза Драганов и посочи, че ролята на Областната администрация става все по-осезаема от гражданите.

"Нека работим в екип по актуалните теми и водещите приоритети пред областта ни.“, допълни още областният управител. Той посочи, че познава всички свои бивши колеги и винаги досега е имал отличен контакт с тях.

"Вие сте хора, които са се доказали не само като мениджъри на държавно ниво, но и като професионалисти в редица сфери от обществения живот“, заяви Драганов. "Убеден съм, че успешните практики, които ще споделите тук, ще бъдат ключов фактор за просперитета на Русенско“, категоричен бе Драгомир Драганов.

В срещата участваха Владимир Недялков, Йордан Борисов, Димитър Маринов, Емил Бачийски, Венцислав Калчев, Галин Григоров, Данаил Ковачев и Баки Солак. Част от поканените областни управители и заместници не успяха да присъстват поради служебни ангажименти.