В Габрово се обсъдиха стъпките за изграждането на тунела под Шипка, съобщиха за "Фокус" от Община Казанлък. Очаква се работна група да изготви график с дейности и срокове, които предстоят за всяка ангажирана институция.

 

“През месец април падна и последната пречка за реализация на проекта. Решението на Върховия административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване", каза министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Виолета Коритарова. Агенция "Пътна инфраструктура“ е готова с административните процедури, а министър Коритарова изрази надеждата си проектът да бъде завършен след 4 години. 

Стойността на договора за проектиране и строителство е 358 020 000 лв. с ДДС. Изпълнител е ДЗЗД "Консорциум ПСВТ“. Строителният надзор е възложен на ДЗЗД "Трансконсулт – Свеко“. Договорът е 6 479 935,20 лв. с ДДС. Проектът за изграждането на тунела под връх Шипка е включен за финансиране в оперативната програма "Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Срокът за проектиране на съоръжението е осем месеца, а строителството ще продължи около три години и половина. Заложено е изграждането на пет тунела с обща дължина 4 км. Този под Шипка ще бъде с дължина от 3,2 км, а останалите четири тунела са по-малки. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 бр. армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н.

В срещата участваха заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков, областните управители на Габрово Мария Башева - Венкова и на Стара Загора Ива Радева, зам.-кметът на Казанлък Даниела Коева, Томислав Дончев – бивш кмет на Габрово, инж. Венцислав Атанасов – член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура“, изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър инж. Момчил Терзийски и представители на регионалните им структури, директорът на РИОСВ Велико Търново Мая Радева, експерти от институциите, представители на изпълнителите и на строителния надзор.