"Положението на язовирите като цяло си остава безводието, но въпреки това язовирите си остават едни потенциални опасни обекти, тъй като дори и сух язовир при прииждането на една висока вълна, в много от случаите фатален е краят за язовирните стени", каза пред БНТ Милен Илиев - гл.експерт в областна администрация - Варна.

"Трябва да се вземат спешни мерки за язовир Елешница, защото при едни обилни валежи ще продължи това разрушение на съоръжението, което от своя страна води до опасност".

От 9 години са направени предписания за язовир Елешница. Какво се прави във връзка с тях?

"Язовир Елешница... За голяма част от варненци, те са запознати, че при едни обилни валежи през 2015 година язовирът проведе 105 кубически метра вода през преливника, което от своя страна компрометира дънната плоча на преливника и съответно и в момента съоръжението е в доста критично състояние".

Милен Илиев допълни, че все още строително-монтажни дейности не са започнали. Той посочи, че със заповед от 10 април 2024 година е назначена ежегодна проверка на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. До момента са направени такива в няколко района на територията на област Варна.