Преподаватели от МУ-Варна участваха в годишния конгрес на Американската асоциация на неврохирурзите (American Association of Neurological Surgeons), който се проведе в Чикаго, САЩ. Проф. д-р Явор Енчев, Началник на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна, член на AANS, и доц. д-р Богомил Илиев бяха единствените представители от България. По време на научния форум проф. Енчев и доц. Илиев представиха отличните резултати на Клиниката по неврохирургия с едноетапна вертебропластика на четири или повече нива при пациенти с остеопоротични вертебрални фрактури.

Ежегодното участие на проф. Явор Енчев и неговия екип в най-големия неврохирургичен форум в САЩ дава възможност на варненските специалисти да обменят опит с водещите неврохирурзи в света и да взаимстват новостите, за да поддържат най-високо ниво при преподаването и лечението на пациентите.

Осигуряването на най-модерното и най-ефективно лечение на пациентите в Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ "Св. Марина" – Варна е основна цел пред екипа на проф. д-р Явор Енчев, който е сред водещите неврохирургични центрове не само в България.