Екип на научна група с ръководител проф. Карл Хюрман участва  на 29th Rhino Camp Meeting в Турция. Проф. Карл Хюрман е  председател на Европейската академия по медицина на съня,  бивш президент на Германското дружество по оториноларингология и немската академия на науките, бивш ръководител на Катедра по оториноларингология и председател на център по съня в Университетска болница Манхайм, Германия.

Бяха изнесени 3 презентация, свързани с Обструктивната сънна апнея. Членовете на екипа взеха  участие в дискусии с кръгла маса,  запознавайки се с най-новите научни постижения и диагностични методи в областта на ОСА. Обсъдени бяха бъдещи участия, проекти, публикации и сътрудничество с доказали се лекари в областта на ОСА и медицината на съня. В конференцията участваха водещи учени в областта  от различни държави.

Посещението се осъществи в рамките на проект № BG-RRP-2.004-0009-C02 Повишаване на транслационните постижения в медицината (MUVE-TEAM), финансиран от Европейския съюз – Next Generation EU. Всички участници в работната група са членове на научна група  3.2.2 "Обструктивна сънна апнея и коморбидност“.