Обявиха две нови територии във Великотърновска област за защитени. Това съобщиха за "Фокус“ от Регионалната инспекция по околна среда и води в старата столица. Интересното е, че и двете зони обхващат участъци от реки, в които в последните пет години е имало проблем с мор на риба.

Първата зона е "Река Белица“ и в нея попадат землищата на селата Войнежа, Вонеща вода, Въглевци, Габровци, Големаните, Клъшка река, Присово и Райковци и градовете Дебелец и Килифарево. Тя е с площ 3641,679 дка и в нея живеят застрашените видове пъстър пор, видра, бръмбар рогач и т.н.

Другата нова защитена зона е "Златаришка река“.

В обхвата й попадат землищата на градовете Елена и Златарица и селата Блъсковци, Джулюница, Горско Ново село и Родина. Тя се шири на площ от 1929,098 дка. Територията е местообитание на европейски вълк, голям гребенест тритон, пъстър смок, бисерна мида и др.

В двете локации се забранява всякаква човешка дейност, която може да доведе до негативни последици и нарушаване на целостта на района.

От РИОСВ допълват, че в едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.