На 27 септември 2023 г., влезе в сила разрешението за строеж по проекта "Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на град Елин Пелин“.

Проектът се разработва в продължение на 5 месеца, от август до декември 2022 г., подаден е от кмета на Община Елин Пелин, г-н Ивайло Симеонов и ще се изпълнява в 4 етапа. Общата дължина на новопроектираната водопроводна мрежа е над 31 км., а дължината на сградните водопроводни отклонения е над 9 км.

От 2021 г. до сега в 8 от населените места на територията на община Елин Пелин са подменени общо над 33 км. водопроводна мрежа с включени сградни отклонения.

Научете повече на официалния сайт на Община Елин Пелин: https://www.elinpelin.bg/currentNews-9149-newitem.html