Детски смях изпълни днес зала "Пленарна“, където заседава местния парламент на Варна. Причината бе викторината "Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“, насочена към учениците на морския град.

В нея взеха участие 250 деца от 10 варненски училища. Организатор на традиционната образователна забава е Община Варна, съвместно с Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН) и Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) – Варна.

Инициативата вече над 20 година насочва усилия към работата в посока превенция на асоциалното поведение на децата, опасностите в училище, пътната безопасност и рисковите ситуации в живота на младите хора. Гости на състезанието бяха бъдат ръководители и експерти от общинска администрация, ОД на МВР - сектор "Детска престъпност“ на Главна дирекция национална полиция, местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от община Варна. Викторината бе открита от заместник-кмета по сигурността и обществения ред Илия Коев.

Чрез забавната, но образователна викторина, учениците във Варна научиха и затвърдиха знанията си как да се пазят лятото, как да пресичат улиците, каква е ролята на полицаите, как да се пазят в интернет и др.