Младежки дебат на тема "Последствията от пандемията Covid-19 върху младежите от ЕС“ се проведе днес в галерия "Атанас Шаренков“ Хасково, съобщиха от общината. В отборните игри и дебати участваха младежи от Хасково и гости от побратимените с Хасково градове. Дебатът се организира в рамките на проект "Сътрудничество за социална солидарност сред европейците“ с акроним “COOPERATION", финансиран по Програма за граждани, равенство, права и ценности (CERV) на Европейската комисия. Партньори по проекта: Европа Бери Турейн, Франция Община Комотини, Гърция и Община Веспрем, Унгария. Проектът беше разработен и одобрен през 2022 година - Европейската година на младежта.

Проектът има за цел да се превърне в платформа за международен обмен на активни младежи, обединени около общи ценности. В разговорите с младите хора се включиха кметът на Община Хасково Станислав Дечев, заместникът му Мария Вълчева, представители на НПО от региона.

Целта на Европейската година на младежта е чрез множество възможности за учене, споделяне на гледни точки, срещи с хора и участие в дейности в цяла Европа да се преодолеят последствията от пандемията. Днес наред с възможностите за междукултурен обмен, бяха обсъдени и социални решения, които да бъдат от полза и за местните власти. Предстои в рамките на проекта да бъде създадена дигитална брошура, която ще може бързо и лесно да достигне до по-широк кръг заинтересовани лица.