Общината в Дупница ще изгради нов физкултурен салон към Основно училище "Христо Ботев“ в село Крайници, предаде репортер на "Фокус“. Вече е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител. Предвидената сума за планираните дейности е близо 1 285 000 лева с ДДС.

Става въпрос за безвъзмездно финансиране по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища.

Целта на проекта е да се изгради модерна спортна база в училището, необходима за правилно организиране и провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт. Освен това се цели създаване на подходяща среда за правилно организиране и провеждане на дейностите по организиран отдих и физическа активност, както и създаване на условия за укрепване здравето на учениците чрез подобряване на физическата им дееспособност и комплексно развиване на двигателните качества.

Физкултурният салон ще бъде разделен на две зони. В едната ще се обособят игрища за различни видове спорт, а в другата ще се създадат санитарно-хигиенни помещения, съблекални, кабинет и склад.