В Кюстендил е обявен пожароопасен сезон за всички земеделски територии, предаде репортер на "Фокус“. Това става с издадена нарочна заповед от кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов. До 31 октомври 2024 година действат строги правила относно пожарната безопасност.

Забранява се изгаряне на стърнища и други растителни остатъци в земеделски земи, както и използването на открити огнеизточници.

Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 м от тях. Преминаващите през и покрай житните масиви трябва строго да спазват противопожарните правила.

В същото време не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през или около житните площи. Въвеждат се конкретни правила при прибирането на зърнената реколта.