Четвъртокласниците от казанлъшките училища отчетоха високи резултати на Националното външно оценяване в 4 клас за учебната 2023/2024 година, предаде репортер на "Фокус". Резултатите показват средния брой точки по български и математика. Максималният брой точки е 200.

От 1756 училища за страната участвали в оценяването, за град Казанлък класирането е следното :

На 207 място ОУ "Мати Болгария"  със 165,22 точки;

На 343 място ОУ "Никола Вапцаров" със 158,93 точки;

На 364 място ОУ "Георги Кирков" със 157,73 точки;

На 373 място СУ "Екзарх Антим" със 157,24 точки;

На 448 място ОУ "Кулата" със 153,87 точки;

На 515 място ОУ "Паисий Хилендарски" със 151,09 точки;

На 1282 място ОУ "Чудомир" със 103,54 точки;

На 1637 място ОУ "Антон Страшимиров" със 71,89 точки.

Зрелостниците от Випуск 2024 са с най-висок среден брой точки от въвеждането на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература до сега. Те са постигнали 58,48 точки от общо 100, което в скалата за оценки е добър (4,32). 

Миналата година средният успех от първата задължителна матура беше добър (3,93). Пълни 100 точки са постигнали 24 ученици, а миналата година – само един. Оценка отличен (5.50) или повече имат 5557 зрелостници, при 1 855 през 2023 г.

Повишава се делът на добрите и отличните оценки, за сметка на дела на слабите, средните и добрите оценки на ДЗИ по български език и литература.

Продължава тенденцията за подобряване на резултатите на четвъртокласниците както по български език и литература, така и по математика, където тя е по-отчетлива. Средният брой точки по БЕЛ е 72,6 т. или много добър (4,97), а по математика – 70,53 т., което е много добър (4,87). Миналата година по български език и литература учениците са постигнали средно 70.5 точки, а по математика – 64.4 точки.