Ще бъде нарушено нормалното водоподаване на потребителите в село Щъркелово по следните улици:

ул. "Розова долина“, ул. "Асен Златаров“, ул. "Гео Милев“, ул. "Петър Берон“, ул. "Кокиче“ и ул. "Здравец“.

Съветваме потребителите да се запасят с нужното количество вода за питейно-битови нужди.