Бурни дебати предизвикаха докладните записки, касаещи определяне на възнагражденията на кмета, общинските съветници и председателя та Общинския съвет в Кюстендил, по време на заседанието на местния парламент, предаде репортер на "Фокус“. Беше разгледана докладна записка относно възнаграждението на кмета на Община Кюстендил. В нея е записано предложение то да бъде 90 % от основната месечна заплата на министър.

По време на дебатите общинският съветник Йордан Тодоров посочи, че става въпрос за над 8 490 лева. "Кюстендил е с най-ниско средно възнаграждение от областните градове в страната. За мен не е редно от морална гледна точка. При 1400 лева средна заплата“, каза Тодоров. По точката се изказа и общинският съветник Румен Златковски. По думите му заплатата е голяма за града.

Съветникът Михаела Крумова заяви, че трябва добре да се помисли по отношение на кметската заплата, възнагражденията на служителите в администрацията и тези в общинските предприятия. Председателят на Общинския съвет Димитър Велинов каза в тази връзка, че най-голямата антикорупционна практика е доброто възнаграждение. По думите му с посочения процент са били съгласни участниците в предварително проведена при него среща. Освен това предложи процентът да бъде намален на 80%.

Общинският съветник Андре Миленков беше категоричен, че кметът е достоен и трябва да получава едно достойно възнаграждение. Подкрепа за кметското възнаграждение даде и съветника Юрий Хранов. Той посочи, че след като законодателството е определило това нещо, то трябва да бъде дадено. Тодорка Скрипкина заяви, че трябва да има консенсус относно възнаграждението. Общинският съветник Мира Атанасова пък беше категорична, че все още никой не се е доказал и тази тема не трябва да бъде разисквана.

При гласуването не беше прието предложеното намаление в процентите – от 90 % на 80%. След това не бе приета и цялата докладна записка. В подкрепа гласуваха 16 съветници, 16 се въздържаха, а 5 бяха против.

Следващата точка, касаеща възнаграждението на председателя на ОбС, беше приета. Той ще получава 90 % от заплатата на кмета. Общинските съветници не успяха да определят собствените си възнаграждения. При дебатите имаше предложение те да взимат 1 % от средната месечна работна заплата за общинска администрация, вместо направеното предложение за 70%. Това не беше прието. Последва гласуване на основното предложение в докладната записка, което също беше отхвърлено.