Близо 2000 са фирмите от Великотърновска област, реализирали печалба от над 300 хиляди лева. Това съобщават за "Фокус“ от Териториалната дирекция на НАП в старата столица като уточняват, че това са компании, чиито нетни приходи от продажби за 2021 година надвишават посочената сума. От приходната агенция припомнят и, че те, са длъжни да правят авансови вноски за корпоративен данък, съответно за данък върху годишната данъчна основа по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

"Те са месечни и тримесечни и се определят на база на прогнозната данъчна печалба за текущата година. Месечни вноски се правят при нетни приходи от продажби за годината преди предходната над 3 000 000 лв., а тримесечни – при нетни приходи от продажби за годината преди предходната от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. Включително“, казват още от НАП.

Допълват и, че на 1 декември изтича срокът за плащане на месечната авансова вноска за декември и авансовата вноска за трето тримесечие на 2023 година, които фирмите и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ, както и за регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, декларираха до 15 ноември тази година.