Близо 100 са вече делата за домашно насилие в русенския районен съд, а експерти от областната управа участваха в национален форум по темата, съобщиха от ОА-Русе. Ранното разпознаване, подкрепата и превенцията на домашното насилие бяха сред основните теми на национален форум, в който участваха и експерти от Областна администрация – Русе.

По време на двудневното събитие, което се проведе във Велико Търново, бяха представени най-съвременните европейски методики за разпознаване на домашното насилие и предприемане на навременни мерки за адекватно противодействие. Форумът се реализира в рамките на проект "Подкрепа за жертвите на домашно насилие чрез програма за повишаване на капацитета и осведомеността сред специалистите по човешки ресурси" и е насочен предимно към разработване и прилагане на обучителна програма за повишаване информираността и възможностите за действие по темата за домашно насилие.

Специфичната целева група на проекта са експертите, изпълняващи функции на човешки ресурси в държавната администрация. След свързаната с Ковид-19 изолация стана ясно, че базираните на равнопоставеност подходи за подкрепа и насочване на жертви на домашно насилие трябва да се използват в сферата на работното място, защото това е единственото пространство, чрез което жертвите, живеещи в изолация със своите насилници, могат да бъдат достигнати.

В изпълнение на дейностите по проекта са разработени програми за обучение сред експертите по човешки ресурси, както и методически материали и наръчници, които да съдействат за доброто разбиране на материята и да служат като помощни средства при разговори и последващи обучения вътре в администрациите по темата за домашното насилие.

Институтът по публична администрация е партньор в проекта, който се изпълнява съвместно с Центъра за изследване на демокрацията и Асоциация "Деметра".

Проектът е с продължителност от две години /2022-2024 г./ и се финансира по програма "Граждани, Равенство, Права и Ценности" на Европейската комисия.

По последни данни по реда на Закона за защита от домашно насилие в Районен съд – Русе от началото на тази година досега са образувани 98 дела. Над половината от тях са по молба на жени.