Във връзка с изявление на Илко Стоянов, за което ви съобщихме по-рано днес, от Община Благоевград предоставиха следната информация за състоянието на общинските финанси. 

Публикуваме позицията без редакторска намеса: В момента на встъпване в длъжност на новия кмет на 14 ноември, разполагаемите средства на общината са 480 хил. лв. Това е видно и от предоставеното от г-н Стоянов извлечение от сметките на общината към 17 ноември 2023 г.  Към тази дата по всички сметки на общината действително се намират 11.1 млн. лв. Сумата е формирана както следва:

1. Чужди средства - 1.941 млн. лв. Това не са разполагаеми средства на общината. Това са чужди средства, предоставени под формата на гаранции и депозити от трети лица, които подлежат на връщане.  

2. Средства на европейски проекти - 3.376 млн. лв. Това също НЕ са разполагаеми средства на общината, а средства за разплащане по текущи проекти. Основната част от тях към момента (28 ноември) вече са разплатени.   

3. Бюджетни средства - 5,755 млн. лв. Те са формирани както следва:

3.1. От тях 4,237 млн. лв. са трансфери от централния бюджет за държавно делегираните дейности. Това са пари, които община Благоевград трябва да разплати към съответните звена - училища, детски градини, отбрана, здравеопазване. За тези 3,762 млн. лв. общината действа като "пощенска кутия“ и НЕ разполага с тези средства свободно. 

Към момента (28 ноември) тези средства вече са разплатени и НЕ се намират по сметките на общината.

3.2. 1,038 млн. лв. са запорирани от строителя на басейна в Еленово. 

3.3. 480 хил. лв. са реално разполагаеми средства, както вече бе обявено от кмета на общината.   Предоставяме и още данни от значение за информираност на обществото относно финансовото състояние на общината:

1. Към 17 ноември общината би трябвало да разполага с 6,786 млн. лв. целеви средства от държавата по трите проекта (1) за свлачището по пътя за "Бодрост“, (2) улица "Промишлена" и (3) "Камерна опера". Тези средства не се намират по сметките на общината;

2. Към 17 ноември общината има задължения към доставчици в размер на 2.1 млн. лв., от които 1.144 млн. лв. са просрочени; 

3. Към 14.11. получените средства за изборите в размер на 1.31 млн. лв. не са разплатени. Парите за изборите са преведени на общината от държавата преди 14 ноември, но са похарчени за други разходи;

4. Общият размер на дълговете на общината по банкови заеми към 17 ноември е 17.5 млн. лв.   Припомняме, че отговорност на всяка публична личност, която борави с информация за общинските финанси, е да поднася тази информация коректно и пълно, така че да не се въвеждат гражданите в заблуждение.