Рисунки на възпитаници на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски“ във Варна украсиха училището. Те са дело на ученици, обхванати по оперативна програма на МОН "Занимания по интереси", на тема "Художествено моделиране и Комбинаторика“. В тях, под вещото ръководство на архитекти, преподаватели от училището, младите хора изпълняват задачи, подобни на тези на изпитите в университети за специалности, като: архитектура, дизайн и др.

В ПГСАГ "Васил Левски“ във Варна, с директор Мария Петрова, занимания по интереси са много широко застъпени, като приобщаващо образование. Чрез тях се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности; гражданското, екологично, патриотично и интеркултурно възпитание, както и насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Те се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на учениците, със съгласието на родителите, както и съобразно възможностите на училището, които се увеличават с всяка следваща учебна година, благодарение на редица програми на ЕС за реновиране и модернизация, в които гимназията участва успешно през последните години.