Асен Аврамов е на  50 години, семеен с две деца. 12 години от професионалния си опит е натрупал като регионален мениджър в национални търговски компании. Последните  20 години управлява собствен бизнес в сферата на здравеопазването и социалните услуги.

Г-н Аврамов, това е първият Ви мандат като общински съветник в ОбС - Куклен. Какви бяха мотивите Ви да се кандидатирате и какви бяха предварителните Ви нагласи и очаквания?

През 2019 година се включих в листата на Филева защото прецених, че Куклен се нуждае от по-разчупено и не толкова строго партийно управление и общински съветници. Аз не съм обвързан с партии и това ми дава свободата да решавам по съвест, а не под влияние на определена партийна рамка. Да изразявам свободно мнението си, а не под давлението на партийните секретари или координатори, от която и да е партия.

В края на мандата, начинът на управление припокри ли се с вашите очаквания?

Не. За жалост още от първите заседания надвиснаха облаци върху комуникацията между Общинския съвет и администрацията. Започна се борба за надмощие и т.н. Но все пак се радвам, че през целия мандат "злите езици" не можаха да разцепят конструктивното мнозинство и разбирателство между повечето общинските съветници и то, най-вече по важните за обществото решения.

Според вас, кои въпроси или решения са с по-особена важност за развитието на общината?

Няма маловажни въпроси в Общинския съвет. Едно необмислено решение, свързано с градоустройството например, може да засегне завинаги живота и възможностите на определена група хора или домакинство. Дори тези въпроси, които изглеждат рутинни крият изненада. Бюджетът на общината например, е изключително важен по презумпция. Бюджетът е план-сметката на цялата община за година напред, но и данъци и наредби и всички точки от дневния ред на едно заседание на Общинския съвет трябва да се разглеждат като еднакво важни.

За мен лично и на този етап, приоритетни са спортната и училищна инфраструктура. Там положението не е никак добро, а децата са нашето бъдеще. Ако не им осигурим съвременни, модерни условия за образование, култура и спорт, все повече родители ще записват децата си да учат в Пловдив. За жалост в нашата община проблемите се решават на парче и винаги в последния момент. В същото време доста от парите се харчат приоритетно за некачествени ремонти на уличната мрежа. Да, улиците също са с голямо обществено значение, но не трябва да им се дава абсолютно предимство пред всички останали проекти и разбира се, не трябва да се допуска компромис с качеството.

Във всеки Общински съвет съществуват своеобразни политически полюси ляво-дясно, мнозинство-малцинство, които гравитират около някакъв своеобразен център. Как се чувства това през настоящия мандат?

Радвам се, че в нашия Общински съвет имаше различни гледни точки. Колкото повече бяха обсъжданите възможности, толкова по-правилни решения се взимаха. Аз мисля, че в дискусията се ражда правилното решение на всеки въпрос. Няма как един човек да забележи всички възможности, всички силни и слаби страни на дадено предложение. За това аз може и да ненавиждам липсата на ред и отговорност, но в същото време съм привърженик на дискусиите и екипността.

Вие сте председател на комисията по "Законност, обществен ред, сигурност, транспорт и безопасност на движението " и  секретар на комисията по " Бюджет, финанси , териториално селищно устройство (ТСУ) и общинска собственост ". Получава ли се синхрон или разногласията и търканията между участниците в тях преобладават?

Комисиите в които участвах работеха без да има големи конфронтации вътре в тях. Мога да кажа, че имахме синхрон. Участието в комисиите е много важна част от предварителната работа преди самата сесия. В комисиите нещата се разглеждат в детайли. Всеки може да изкаже мнение напълно демократично, може да възникнат спорове, от които да излезем с решение, за да може самата сесия да протече гладко. Личните неща сме ги оставили на заден план. За моя радост трезво мислещото мнозинство вземаше превес. Разбира се понякога сме взимали решения, които не са в синхрон с желанието на вносителя на предложението – кмета. Но смея да твърдя, че това е било само и единствено според обществения интерес и в съответствие с нашите виждания за полезни и прозрачни решения.

По време на самите заседания вотът протича сякаш по някакъв автоматичен режим на гласуване. И доколкото вземането на решения е доминиращо по докладни записки на кмета, то местният парламент може да се смята за едва ли не за някакъв придатък към общинската администрация. Така ли е ?

Да, още от началото имаше такива нагласи от страна на администрацията. Едва ли не, ние сме там само за да гласуваме ЗА или ПРОТИВ. Опитах се да променя този мироглед, но за жалост лостовете за това са много малко. Все пак мисля, че успяхме доста пъти да приемем решението на мнозинството, макар и различно от кметското мнение. Немалко пъти имаше разпалени спорове и то за много важни за Куклен въпроси.

Вашата равносметка и оценка за свършеното досега от ОбС-гр. Куклен и вашият личен принос?

Хората може би не знаят, но всичко направено в Куклен е след наше решение. Говоря за новия парк, разширението на училищната сграда, ремонта на детската градина, новите улици и т.н. Кметът е изпълнител на решенията на Общинския Съвет. Не знам защо, но често се създават настроения и в случай на някакви негативи, същите се прехвърлят на гърба на съветниците. А как и колко качествено са изпълнени тези решения аз лично имам много особено мнение, но това е въпрос на друг разговор.

Кои са точките от Вашия дневен ред, които бихте искали да реализирате до края на мандата Ви?

Всеки вече се отдал на изборите и важни решения едва ли ще има.

Вие сте общински съветник от град Куклен. Какво направихте за Куклен и какво предстои да направите с инструментариума на ОбС?

Един от първите ми успехи бе да се преборя заседанията ни да се предават на живо и на запис, това беше една много трудна моя инициатива, но въпреки големия отпор се случи. Обсъжданията трябва да бъдат публични, за да има граждански контрол.

В Куклен има голям проблем със спортната база. Мисля, че през следващия мандат е напълно възможно да се преборим с бюрокрацията и се сдобием със съвременна спортна зала, а защо не и със закрит басейн, където целогодишно да спортуват нашите деца.

Искам Община Куклен да се сравнява с общини в Европа, а не със съседните ни или други български общини. Целта ми е Община Куклен да се превърне в истинска европейска община, за което имаме всички дадености.

Какво Ви казват хората, с които се срещате, т.е. вашите съседи, съграждани в Общината? Търсят ли Вашето съдействие за проблемите си ?

Както винаги има доволни и недоволни от състоянието на общината. За съжаление хората са свикнали да търсят съдействието на Общинския съвет след като са се сблъскали с проблеми в комуникация с администрацията. Което не бива да е така. Надявам се да имаме възможността да покажем, че всичко в нашата малка община може да изглежда и да бъде много, много по-добре.