Планирани изпитания на газопреносната мрежа от "Булгартрансгаз“ наложиха да бъде преустановено газоподаването към клиентите на "Овергаз Мрежи“ на територията на градовете Русе и Левски за периода между 19 юни и 21 юни. Въпреки техническия преглед на газовата инфраструктура, газът за битовите и стопанските потребители на компанията не беше спиран.

На 19 юни приключи профилактиката на мрежата в Русе - Запад, като не беше засегнат нито един битов потребител. В горещия четвъртък, 20 юни, с температура от 40 градуса на сянка експертите на "Овергаз Мрежи“ работиха неуморно, за да осигурят газоснабдяването на източна промишлена зона в Русе, където се намират стопанските клиенти на компанията. В рамките на 24 часа беше изградена временна площадка за захранване с компресиран природен газ и осигурено нужното количество за големите индустриални предприятия с непрекъсваем производствен процес.

Бойко Пеев, технически супервайзър "Север“ коментира: "Приехме предизвикателството за временно захранване на мрежа с 1 500 – 2 000 куб.м на час, като за първи път се изгражда временна площадка с толкова голям капацитет. На терена бяха налични 22 000 кубика компресиран газ и осигурена логистика за непрекъснато зареждане на трейлърите, което да гарантира количества до приключване на планираните изпитания. Така успяхме да обезпечим работата на предприятията.“

Дружеството осигури и две бутилкови групи с общо 18 бутилки компресиран природен газ с общ капацитет 400 кубически метра за планираното преустановяване на газа в Левски и запази комфорта на потребителите на синьо гориво в града.