Административен съд - Русе завърши работата си по Образователната програма на ВСС и МОН "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури". Основна тема в последната за тази учебна година образователна лекция с учениците от единадесетите класове на СУ "Христо Ботев" бе ролята на административното правораздаване в българската съдебна система.

Днешната лекция, подготвена от съдия Спас Спасов, постави акцент и върху особеностите на съдебното производство, старшинство при формиране на съдийските състави и ролята на участниците в съдебния процес. Коментирани бяха функциите на административните съдилища, както и моменти от работата на административните съдии и актуални казуси от съдебната практика.

В края на срещата учениците имаха възможност да разгледат съдебните зали и да научат повече за отговорностите и задълженията на всеки участник в съдебните производства.

В тазгодишната кампания съдът си партнира с три русенски гимназии – Професионална гимназия по икономика и управление "Елиас Канети“, Английска езикова гимназия "Гео Милев" и СУ "Христо Ботев". Цикълът от лекции се реализира в рамките на втория учебен срок, като в дискусиите участваха близо 350 ученици.

Основна цел на Програмата бе превенция и повишаване информираността на учениците за структурата и значението на съдебната система и формиране на правна грамотност и култура сред младите хора.