339 квестори ще следят за реда по време на матурата по Български език и литература във Великотърновска област днес, предаде кореспондент на "Фокус“. На изпит днес се явяват 1623-а дванадесетокласници, толкова са раздадените служебни бележки, които са задължителни за младежите, държащи матури.

Зрелостниците са разпределени в 128 зали в 25 училища, като във всяка една от класните стаи има монтирано видеонаблюдение. Такова има и на входовете на школата.

Държавният зрелостен изпит по Български език и литература започва в 8:30 часа, като дванадесетокласниците са по местата си от 8:00 часа тази сутрин, това беше крайния срок да се явят, за да положат изпита.

Вторият задължителен държавен изпит е по избор на ученика и ще се състои на 20 май. 697 младежи от профилираните паралелки са заявили участие в него, от тях близо 400 са предпочели да се явят на изпита тест по английски език. На 20 май е и изпитът за придобиване на професионална квалификация. В препитването зрелостниците от професионалните паралелки имат възможност да решават тест или да защитят дипломен проект.

Третата матура е по желание и ще се състои в периода 22 – 31 май. Участие в нея са посочили 50 от  средношколците.

Тестът по Български език и литература се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. Последният 41 въпрос включва есе по зададена тема или интерпретативно съчинение върху една или няколко изучавани художествени творби.