Пловдивският окръжен съд призна подсъдимите по НОХД№2141/2023 г. Атанаска Георгиева, Вида Колева и Стоян Петров за виновни в извършване на измами и изнудвания, реализирани в с. Белозем, Асеновград и Пловдив, като им наложи наказания, както следва:

На подсъдимата Атанаска Георгиева за извършени измами и изнудване се налага едно общо най-тежко наказание в размер на 12 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим, глоба в размер на 7000 лева и конфискация на половината от имуществото й, включващо лек автомобил.

На подсъдимата Вида Колева за извършени измама и изнудване се налага едно общо най-тежко наказание в размер на 11 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим, глоба в размер на 6000 лева и конфискация на половината от имуществото й, включващо лек автомобил и недвижим имот.

На подсъдимия Стоян Петров за извършени измама и изнудване се налага едно общо най-тежко наказание в размер на 7 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим, както и глоба в размер на 5000 лева.

Със същата присъда подсъдимите Атанаска и Вида са осъдени да заплатят солидарно на гражданския ищец К. А. сумата от 3757 лева, представляваща обезщетение за причинени му с престъплението чл.210, ал.1, т.2 вр. чл.209, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на извършване на престъплението - 12.01.2023 г. до окончателното й изплащане.

Окръжен съд – Пловдив осъжда тримата подсъдими да заплатят на частния обвинител Стоян Минчев направените от него разноски по делото в размер на 2000 лева или всеки от тях по 666,67 лева.

В тежест на тримата подсъдими са възложени и направените в хода на делото разноски.

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.