295 малолетни и непълнолетни от Великотърновска област живеят в криминогенна среда. Това показва доклад на Териториално статистическо бюро – Север, Отдел "Статистически изследвания – Велико Търново“ за противообществените прояви към края на 2023-а, предаде кореспондент на "Фокус“.

На отчет в Детска педагогическа стая се водят общо 421 лица под 18 години от региона. Според характеристиките това са непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 83%, малолетни (8 – 13 години) – 17%, момчета – 341 (81%), момичета – 80 (19%), учащи – 374 (89%).

Заведените на отчет в ДПС през 2023-а в региона са 132, или 31% от всички водени на отчет лица, като 82% от тях са непълнолетни. През същия период снети от отчет в ДПС са 131 невръстни лица, или 31% от водените на отчет в ДПС, като 67 лица са отпаднали поради навършване на 18 години, 62 – поради поправяне на поведението, и 2 – на други основания – напуснали страната, починали.

Водените на отчет в ДПС са извършители на повреждане на обществена или частна собственост – 16 (9%), скитничество и просия – общо 10 лица (6%), за непристойно или хулиганско поведение на обществено място – 7 деца.

През 2023 година малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления в област Велико Търново, са 241.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 – 17 години. Извършители на посегателства са 112 лица, или 47% от всички малолетни и непълнолетни, преминали през ДПС. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти, следват джебчийски кражби, домови и взломни кражби.

От общия брой на извършителите на престъпления 47 малолетни и непълнолетни са регистрирани за престъпления, свързани с наркотици. 41 лица – за престъпления, свързани с унищожаване и повреждане на имущество, а 9 – за телесна повреда.

През отчетния период в ДПС са регистрирани 14 пострадали от престъпления лица на възраст 8 – 17 години. Малолетните потърпевши са 43%, а непълнолетните – 57%.

"Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Велико Търново са образували 285 възпитателни дела, от които 226 са по предложения на органите на прокуратурата. Броят на решените дела е 265, като в срок до един месец са решени 37% от тях. Прекратени са 24 дела от образуваните възпитателни дела. В края на 2023 година са останали несвършени 14 дела“, сочат данните в представения доклад.

Освен това местните комисии са наложили 375 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

От възпитателните мерки са наложени 166 предупреждения, 72 поставяния под възпитателен надзор на обществен възпитател, 60 поставяния под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват. За полагане на засилени грижи са наложени 60 мерки, задължаване да участва в консултации, обучения и програми – 25 мерки, а за задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото – 22 мерки. Малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки в област Велико Търново през миналата година са 260.