Увеличават се нападенията от мечки в Смолянско. 24 са проверките по сигнали за щети върху селскостопанско имущество или домашни животни, нанесени от защитения вид - кафява мечка през месец май. Това сочи справка на "Фокус“ в сайта на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян.

Регистрираните нападения са в землищата на с. Полковник Серафимово (2 бр.), с. Петково (1 бр.), с. Левочево (3 бр.), с. Турян (1 бр.), град Смолян (2 бр.), община Смолян; с. Сливка (4 бр.), с. Две тополи (2 бр.), с. Планинско (1 бр.), община Баните; с. Кокорци (1 бр.), община Рудозем; с. Аламовци (1 бр.), с. Старцево (1 бр.), гр. Златоград (1 бр.), община Златоград; с. Върли дол (2 бр.), община Неделино; с. Буйново (1 бр.), община Борино и с. Триград (1 бр.), община Девин, област Смолян. При проверките е установено, че всички щети са нанесени от кафява мечка.

За сравнение през април са получени 17 сигнала за щети от мечки в област Смолян,  като при 16 от тях е доказано, че нападенията са от кафява мечка.

Припомняме, че през април бе издадено разрешително за отстрел на проблемна мечка в района на селата от Горното поречие на река Арда. Тя бе нападнала и умъртвила над 10 селскостопански животни в тези села. Директорът на горското стопанство в Смилян, инж. Анатолий Елев каза за "Фокус“, че мечката все още не е отстреляна. "Животното не се е активизирало от последната щета през април. Преди два дни обаче е имало нападение – одраскала е няколко телена, но не ги е убила. Дебнем животното, за да го хванем, но все още няма слука. Разрешителното е в сила до 30 декември“, поясни инж. Елев.

Нели ГЕРГЬОВСКА