Новият закон на Унгария за "защита на националния суверенитет", който управляващата партия "Фидес“ обясни, че е необходим за защита срещу външна политическа намеса, нарушава правото на Европейския съюз, обяви Европейската комисия в сряда, предава Reuters.

Комисията вече е изпратила на Унгария официално известие, че ще започне процедура за нарушение във връзка със закона, приет през декември, който според нея нарушава демократичните ценности и основните права на Съюза.

Унгарското законодателство нарушава законите на ЕС за демокрацията и равните права на гражданите на ЕС, закона за защита на данните и няколко правила, приложими към вътрешния пазар, казват от Комисията.

"Създаването на нов орган с широки правомощия и строг режим на наблюдение, прилагане и санкциониране също рискува да навреди сериозно на демокрацията“, заяви говорител на Комисията.

Съгласно закона ще бъде създаден отделен орган за проучване и наблюдение на рисковете от политическа намеса. Той ще наказва с до три години затвор забранено чуждестранно финансиране на партии или групи, кандидатстващи за избори.

Унгария разполага с два месеца, за да отговори на официалното уведомително писмо. Ако не отговори на оплакванията, посочени в писмото, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище - официално искане за спазване на правото на ЕС - като следваща стъпка в процедурата.