close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Всички
Европейски съюз
Балкани
Близък Изток
Свят
Статия на Си Дзинпин: Упорито напред към нови перспективи за приятелство, сътрудничество и съвместно развитие на Китай и Русия
11:17 / 20.03.2023
2469
©
В навечерието на посещението си в Москва президентът на Китай Си Дзинпин написа авторска статия за "Российская газета“.

"Фокус“ представя превод на материала без съкращения и с уточнението, че тя отразява единствено гледната точка на автора й.

По покана на президента Владимир Путин ще направя държавно посещение в Руската федерация. Преди 10 години първата ми задгранична визита след избирането ми за президент на Китайската народна република бе именно в Русия. В рамките на 10 години вече съм посещавал Русия 8 пъти. Благодарение на тези пътувания, които винаги носят голямо удоволствие и резултати, президентът Путин отвори нова глава в аналите на китайско-руските отношения.

Китай и Русия са най-големите съседи, стратегически партньори за всестранно сътрудничество, водещи световни сили и постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН. И двете страни водят самостоятелна и независима външна политика и разглеждат отношенията между Китай и Русия като един от основните приоритети в дипломацията.

Китайско-руските отношения се развиват по ясна историческа логика и върху мощен вътрешен двигател. Вече 10 години двустранното сътрудничество се развива динамично по всички азимути и с уверени крачки навлиза в нова ера.

Контактите на най-високо и най-високо ниво играят важна роля и са от трайно стратегическо значение.

Перфектните механизми за обмен и контакти на високо и най-високо ниво, обширната структура на многостранно сътрудничество служат като важна системна и институционална подкрепа за развитието на двустранните отношения. През годините поддържаме тесни работни връзки с Путин. По време на повече от 40 срещи на двустранни и международни площадки ние даваме приоритет на практическото сътрудничество във всички области, своевременно синхронизираме часовниците по актуални международни и регионални въпроси от взаимен интерес и даваме тон за устойчиво развитие на двустранните отношения.

Страните непрекъснато укрепват политическото взаимно доверие, създавайки нова парадигма на отношенията между големите сили.

Китай и Русия се придържат към концепцията за вечно приятелство и взаимноизгодно сътрудничество. Двустранните отношения се основават на принципите на необвързаност, неконфронтация и ненасочване срещу трети страни. Двете страни твърдо се подкрепят в следване на пътя на развитие според националните реалности. Зрелите и стабилни двустранни връзки непрекъснато придобиват нова сила и служат като еталон за нов тип междудържавни отношения, характеризиращи се с взаимно уважение, мирно съжителство и взаимноизгодно сътрудничество.

Предстоящото ми посещение в Русия е насочено към укрепване на приятелството, сътрудничеството и мира. Готов съм, заедно с президента Владимир Путин, да очертая нови планове и мерки в името на откриването на нови перспективи пред китайско-руските отношения на всестранно партньорство и стратегическо сътрудничество.

Страните формират архитектурата на всеобхватно и многовекторно сътрудничество.

Благодарение на съвместните усилия търговският оборот през 2022 г. възлиза на рекордните 190 милиарда долара и се увеличава със 116 процента спрямо периода отпреди 10 години.

В продължение на 13 последователни години Китай се позиционира като най-големият търговски партньор на Русия. Обемът на взаимните инвестиции между двете страни продължава да нараства. Успешно се реализират редица стратегически значими проекти за сътрудничество в областта на енергетиката, космоса, авиацията и транспортната свързаност.

Взаимодействието в такива нови индустрии като научни и технологични иновации и трансгранична електронна търговия поддържа висока динамика. Междурегионалното сътрудничество бързо набира скорост. Всичко това не само носи реални ползи за обикновените хора, но и дава неизчерпаем тласък за развитието на двете страни

Страните прилагат концепцията за приятелство, предавана от поколение на поколение, а традиционното приятелство расте с всеки изминал ден.

В навечерието на 20-годишнината от Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между Китай и Русия, президентът Путин реши да разшири и изпълни споразумението с ново съдържание, като вземе предвид новите реалности на времето. Успешното провеждане на 8 тематични години издига приятелството и сътрудничеството до нови висоти. Народите на нашите страни си оказаха материална и морална подкрепа в борбата с коронавируса, което беше поредното доказателство как "приятел в нужда се познава“.

Страните тясно си сътрудничат на международната арена и носят голяма отговорност като велики сили.

Китай и Русия твърдо поддържат международната система, ориентирана към ООН, и световния ред, основан на международното право, както и основните норми и принципи на международните отношения, основани на целите и принципите на Хартата на ООН, осъществяват тясна координация и взаимодействие в рамките на ООН, ШОС, БРИКС, Г-20 и други международни платформи, както и полагат съвместни усилия за насърчаване на многополярността и демократизацията на международните отношения.

Страните предприемат ефективни стъпки за прилагане на истинска многополярност, развивайки общочовешките ценности и стоейки зад формирането на международни отношения от нов тип и общност на обща съдба за човечеството.

За повече от 70 години китайско-руските отношения изминаха много труден път. Поглеждайки назад към миналото, ние дълбоко осъзнаваме, че постигането на сегашното ниво на китайско-руските отношения не беше лесно и неувяхващото приятелство между Китай и Русия трябва внимателно да се поддържа.

Историята и практиката показват, че в контекста на глобалната турбуленция китайско-руските отношения са издържали изпитанието на здравината поради факта, че сме поели по правилния път за установяване на междудържавни връзки.

Предстоящото ми посещение в Русия е насочено към укрепване на приятелството, сътрудничеството и мира. Готов съм, заедно с президента Владимир Путин, да очертая нови планове и мерки за откриване на нови перспективи пред китайско-руските отношения на всестранно партньорство и стратегическо сътрудничество.

Страните трябва да се съсредоточат върху интегрираното планиране с акцент върху целите на националното развитие, иновативен подход за откриване на нови възможности. Важно е укрепването на взаимното доверие и разгръщането на потенциала, за да се поддържа стабилната динамика на китайско-руските отношения на високо ниво.

Международната общност е наясно, че нито една държава в света не е по-добра от всички останали. Няма универсален модел на управление и няма световен ред, където решаващата дума принадлежи на отделна държава.

Необходимо е да се насърчи паралелното разширяване на обема и качеството на инвестициите и търговско-икономическото сътрудничество, да се засили политическата координация, да се създадат по-благоприятни условия за висококачествено развитие на инвестиционното сътрудничество, да се увеличи мащабът на двустранната търговия, да се разширят общите интереси и да се търсят нови точки на растеж, да се формира структура за развитие, която е допълваща и съвместима традиционна търговия и нови форми на сътрудничество, да се продължи съвместната работа по сдвояването на инициативата "Един пояс, един път“ и ЕОИР за институционална подкрепа на двустранното сътрудничество и регионалната интеграция.

Необходимо е да се задълбочат културните и хуманитарните връзки, да се организират Години на сътрудничество в областта на физическата култура и спорта на високо ниво, да се отключи потенциалът на механизма за междурегионално сътрудничество, да се засилят контактите между побратимените провинции, региони и градове, да се насърчат човешкия обмен и туристическото сътрудничество между двете страни, провеждане на такива събития като летни лагери, съвместна образователна институция в интерес на непрекъснатото укрепване на приятелството и взаимното разбирателство между народите, предимно чрез младежта.

В съвременния свят настъпват дълбоки промени. Мирът, развитието и сътрудничеството са неудържима историческа тенденция. Многополярността, икономическата глобализация и демократизацията на международните отношения са необратима тенденция.

В същото време както традиционните, така и нетрадиционните предизвикателства пред сигурността нарастват бързо. Действията на хегемония, деспотизъм и преследване нанасят сериозни щети на света. Трябва да се измине много дълъг път за възстановяване на световната икономика. Международната общност бие голяма тревога, повече от всякога се нуждае от начини за излизане от кризата.

През март 2013 г. споменах, че взаимосвързаността и взаимозависимостта на всички страни е достигнала безпрецедентно високо ниво. Човечеството живее в едно глобално село, превръщайки се в тясна общност с една единствена съдба.

Инициативата "Един пояс, един път“, Инициативата за глобално развитие, Инициативата за глобална сигурност и Инициативата за глобалните цивилизации, които по-късно изложих, се превърнаха в полезно запълване на същността на концепцията за общност с обща съдба за човечеството и средствата за нейното изпълнение, което послужи като китайска версия на адекватен отговор на промените в света, епохата и историята.

Китай и Русия са най-големите съседи, стратегически партньори за всестранно сътрудничество, водещи световни сили и постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН. И двете страни провеждат самостоятелна и независима външна политика, считат отношенията между Китай и Русия за един от основните приоритети в дипломацията.

В продължение на 10 години универсалните човешки ценности като мир, развитие, равенство, справедливост, демокрация и свобода са дълбоко вкоренени в сърцата на хората. Все повече страни са обединени от общото желание да изградят чист и красив свят, където ще царуват траен мир, универсална сигурност, общ просперитет, откритост и толерантност. Международната общност е наясно, че нито една държава в света не е по-добра от всички останали. Няма универсален модел на управление и няма световен ред, където решаващата дума принадлежи на една-единствена държава. Солидарността и мирът на планетата без разцепления и сътресения отговарят на общите интереси на цялото човечество.

От началото на миналата година има тотално изостряне на украинската криза. Китай винаги е заемал обективна и безпристрастна позиция, полагайки активни усилия за насърчаване на помирението и мирните преговори.

Наборът от визии, които изразих, служат като основен принцип на Китай уреждането на украинската криза. Става въпрос по-специално за необходимостта от спазване на целите и принципите на Устава на ООН, зачитане на разумните опасения на всички държави в областта на сигурността, подкрепа на всички усилия, насочени към мирно разрешаване на украинската криза, и гарантиране на стабилност на глобалните вериги за производство и доставки.

Наскоро публикуваната позиция на Китай за политическото уреждане на украинската криза, отчитаща рационалните опасения на всички страни, максимално отразява единството на вижданията на световната общност за преодоляване на украинската криза.

Документът служи като конструктивен фактор за неутрализиране на последиците от кризата и насърчаване на политическо уреждане. Сложните проблеми нямат прости решения.

Убедени сме, че рационалният изход от украинската криза и пътят към траен мир и всеобща сигурност в света ще бъдат намерени, ако всички се ръководят от концепцията за обща, всеобхватна, съвместна и устойчива сигурност и продължат диалога и консултациите по равен, разумен и прагматичен начин.

Преди да разрешите глобални проблеми, трябва да уредите собствените си дела. Комунистическата партия на Китай, обединявайки и ръководейки китайския народ, всестранно се стреми към голямото подмладяване на китайската нация чрез модернизация, която се отличава с обхващането на огромно население, постигането на всеобщ просперитет, координираното развитие на материалните и духовна култура, хармонично съжителство на човека и природата, следване на пътя на мирното развитие.

Тези отличителни черти на Китай се формират въз основа на дългогодишна практика и дълбоко обобщаване на международния опит. Ние решително ще насърчаваме каузата на китайската модернизация, ще полагаме усилия за реализиране на висококачествено развитие и постоянно ще разширяваме външното отваряне. Убеден съм, че това ще предостави нови възможности за всички страни по света, включително Русия.

Годината започва с пролетта, а успехът – с делата. Има всички основания да вярваме, че Китай и Русия, като спътници в развитието и възраждането, ще дадат по-голям принос за прогреса на човешката цивилизация.
Следете всички новини на агенция "Фокус" и чрез:
facebook
Google Новини
Всичко важно от ефира на радио "Фокус" слушайте и в нашите подкасти в:
Spotify
Google Podcasts
SoundcloudОще по темата: общо новини по темата: 63
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница


Зареждане! Моля, изчакайте ...

ИЗПРАТИ НОВИНА
Актуални теми
Първа лига, сезон 2022/2023
Левски в Първа лига, сезон 2022/2023
Избори в Турция
ЦСКА-София в Първа лига, сезон 2022/2023
Преговори за съставяне на правителство 2023 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Анкета
"За" или "против" запазването на паметниците на Съветската армия в България?
За
Против
Не мога да преценя

Част от
НОВИНИ
ЗА НАС

За контакти:

тел.: 0882 801 050

focus@focus-news.net

За реклама:

Тарифи (виж) Избори 2023

тел.: 0882 801 001

sales@focus-news.net
©2000 - 2022 Медия груп 24 ООД. focus-news.net - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от focus-news.net, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в focus-news.net е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.