Тази седмица предприемач беше глобен от Софийския районен съд (България) за опит за измама със субсидия и фалшифициране на документи, свързани с автосервиз, след разследване на Европейската прокуратура (EPPO).

Подсъдимата от името на своята фирма е подала заявление до ДФЗ по мярка "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" за получаване на средства за изграждане и оборудване на автосервиз в размер на приблизително 200 000 евро (391 159 лв.) – 85% от които ще бъдат предоставени от Европейския съюз и 15% от българската държава. Разследването обаче установи, че обвиняемият е представил фалшиви документи, включително фалшиви свидетелства за образование, фалшиви разрешителни за строеж и фалшиви оферти за закупуване на оборудване, за да получи средствата.

В резултат на разследването средствата не са били изплатени, което е предотвратило щети от 200 000 евро за ЕС и националния бюджет на България.

Съдът наложи глоба от 3000 лв. (приблизително 1500 евро). Това наказание е в резултат на споразумение, тъй като подсъдимият се е признал за виновен по всички обвинения и няма материални щети за бюджета на ЕС.

Европейската прокуратура (EPPO) е независимата прокуратура на Европейския съюз. Той отговаря за разследването, наказателното преследване и осъждането на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.