Високата инфлация и колебливата обществена подкрепа, отчасти заради руската дезинформация, означават, че страната почти сигурно няма да успее да постигне целта си за присъединяване към еврозоната през 2025 г., пише европейската редакця на Politico, озаглавена "България не може да се присъедини към еврозоната през януари. Ето защо".

"Зад внушително дървено бюро в София, в комплекс, в който някога е имало статуя на Ленин, човекът, който председателства 20-членната група на финансовите министри от еврозоната, подбира внимателно думите си", пише европейската медия.

"Твърдо съм убеден, че България ще се присъедини към еврозоната през 2025 г.", заявява Паскал Донохоу. "Въпросът е кога вашата страна ще въведе еврото като своя валута. А не дали."

Заобиколен от министър-председателя, вицепремиера и външния министър на страната, присъствието му носеше голяма европейска политическа тежест. Месец след това коалиционното правителство се разпадна, а тримата министри бяха отстранени от длъжност. Посещението на Донохоу, което целеше да подкрепи колебливия стремеж на България да стане 21-вата страна, използваща еврото, се оказа в не особено подходящ момент.

Експертите и политиците, които са разговаряли с Politico, са убедени, че целевата дата 1 януари 2025 г. няма да бъде спазена - не само заради политическите сътресения в България, но и заради продължаващата инфлация и липсата на обществена подкрепа.

"Намираме се в средата на политическа криза", коментира българският евродепутат социалист Петър Витанов. Това би направило "невъзможно" присъединяването на страната към еврозоната до началото на годината. Шестите ѝ национални избори от 2021 г. насам се провеждат през юни.

"Наистина не знаем какво ще бъде следващото правителство и дали това ще бъде един от неговите приоритети", заявява той.

Още преди правителството да падне, страната даваше сигнали, че може да пропусне предвидената дата за влизане. Тогавашният министър-председател Николай Денков заяви през януари, че целта "не е свещена".

Първоначално България възнамеряваше да се присъедини към общата валута в началото на 2024 г., но миналата година трябваше да отложи тази цел с една година, тъй като все още не отговаряше на критериите за присъединяване.

Според Чинция Алчиди, старши научен сътрудник в базирания в Брюксел изследователски център CEPS, януари 2026 г. "най-рано" би бил по-реалистичен предвид техническите предизвикателства, свързани с преминаването към национална валута.

Няколко политически лидери, включително управителят на централната банка на страната, повдигнаха перспективата за влизане в средата на 2025 г., ако не може да се спази януарската дата за влизане - оттук и внимателната формулировка на Донохоу, че очаква членство "през 2025 г.".

Официални лица и експерти, занимаващи се с техническите аспекти на присъединяването, заявяват пред Politico, че присъединяването в средата на годината е нетипично. Обикновено страните се присъединяват в началото на годината по административни причини.

Българският евродепутат Ева Майдел от дясноцентристката група на ЕНП заявява, че е "оптимист за дата на присъединяване през 2025 г.", като добавя, че "може да е 1 януари, може да е по-късно".

Засегнати от нарастващите цени

Присъединяването към еврозоната е типичен за ЕС таен процес, при който страните се оценяват от Европейската централна банка, преди финансовите министри на ЕС, евродепутатите и правителствените ръководители да обсъдят въпроса.

"Критериите за конвергенция", на които трябва да отговаря дадена страна, за да се класира, включват стабилен обменен курс, постигане на целите по отношение на държавния дефицит и съотношението на държавния дълг и привеждане на националното законодателство в съответствие с правото на ЕС.

Следващият доклад на ЕЦБ за България - който ще определи дали тя е готова да се присъедини - се очаква преди лятото.

Инфлацията продължава да бъде проблем

За да се присъедини, България трябва да постигне средна инфлация не повече от 1,5 процентни пункта над тази на трите "най-добре представящи се" държави от ЕС - неясна категория, която създава "сива зона" за точния размер на необходимата инфлация.

Най-скорошната страна, която се присъедини към ЕС през 2023 г., Хърватия, се възползва от селективен подбор на данни, като ѝ е било позволено да се присъедини въпреки по-високия процент.

"Единствената пречка за България е критерият за инфлацията", смята Жолт Дарваш, старши научен сътрудник в базирания в Брюксел икономически изследователски център Bruegel. "Тя е в добра бюджетна позиция - ниски публични дългове, ниски публични дългове, контролиран бюджетен дефицит."

Настоящата прогноза на страната за инфлация от 2,9% през 2025 г. "предполага, че България може да се присъедини през 2026 г.", смята Дарваш. Той допълни, че има "известно пространство за маневриране" по въпроса дали същата "сива зона", която позволи на Хърватия да се присъедини през 2023 г., може да се използва за съкращаване на сроковете за присъединяване на България, но добави, че това "трябва да бъде обосновано".

Теоретично София ще поиска нов конвергентен доклад от ЕЦБ към края на тази година, в който ще има достатъчно ниска стойност на инфлацията, за да може да се присъедини към средата на 2025 г. Но на практика служителите на ЕС, които ще участват в техническия процес, се питат дали това би било осъществимо.

Руска дезинформация

Сред политическата класа в България членството в еврозоната се продава лесно. Но обществеността се оказва по-трудна за убеждаване.

В проучване на "Евробарометър" от миналата година българите изразяват по-ниска от средната подкрепа за присъединяването и по-висока от средната загриженост за проблеми като неправомерно определяне на цените по време на прехода.

Високопоставени служители на ЕС са заявили пред Politico, че дезинформацията, спонсорирана от Русия, е допринесла за тази непопулярност.

"Все още вярвам, че мнозинството от българите биха предпочели да са част от еврозоната", коментира евродепутатът Витанов. "Тук не обвинявам само руската пропаганда. Да, тя съществува. Но като цяло тези, които изостават, са българските политици".

Освен резултатите от укротяването на инфлацията, България е в сравнително силна позиция за присъединяване към еврозоната, заявяват няколко експерти и официални лица.

Валутата на страната, левът, е обвързана с еврото от 1999 г., а България е в банковия съюз на ЕС от 2020 г. - стъпки, които според евродепутата Майдел показват "много, много ясен ангажимент" за присъединяване.

Притесненията относно графика за присъединяване на България не спряха висши служители на ЕС като Донохоу да продължават да удрят по барабана.

Миналия месец страната получи одобрение и от държавите от еврозоната, когато техните правителствени ръководители похвалиха напредъка на България.

Но въпреки трайната публична подкрепа на ЕС за целта от януари 2025 г., висши служители признават, че това почти сигурно няма да се случи.

Както се изразява един от тях: "Това е изключено."