Целта да се върне средната месечна заплата в Гърция на нивата отпреди кризата – т.е. 1500 евро – е начинание с повишена степен на трудност, тъй като структурните проблеми на страната, които все още се влошават, и международната икономическа ситуация не помагат, пише Kathimerini.

Средната работна заплата ще продължи да се движи нагоре през следващия период и благодарение на натиска, който създава корекцията на минималната работна заплата.

Притесненията са свързани със скоростта на нарастване. За достигане на 1500 евро до 2027 г., както предвижда официалният ангажимент на правителството, е необходимо средногодишно увеличение на заплатите от около 6%, което се смята за особено високо от онези, които вярват, че увеличенията на заплатите трябва да "следват темпото“ със сумата от инфлация и трудова производителност.

Увеличаването на производителността обаче се подхранва от инвестиции, а инвестициите се реализират предимно от по-големите предприятия, които имат по-големи маржове за финансирането им. Така стигаме до още един структурен проблем на страната – разкрит миналата седмица от самия финансов министър – сериозната липса в икономиката на фирми с над 100-150 служители в Гърция.