Европейският съюз постигна предварително политическо споразумение за регулиране на газа, което позволява на страните членки да забранят вноса на втечнен газ от Русия и Беларус. Това се посочва в съобщение на Съвета на ЕС.

На 8 декември Европейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха споразумение относно регламент за установяване на общи правила на вътрешния пазар за възобновяеми и природни газове и водород. Целта на закона е да улесни навлизането на възобновяеми и нисковъглеродни газове, по-специално водород и биометан, в енергийната система.

Регламентът ще съдържа разпоредби, позволяващи на държавите членки на ЕС да налагат ограничения върху доставките на природен газ, включително втечнен природен газ от Русия или Беларус, за да защитят основните интереси на сигурността на страните или на Европейския съюз.

"Това споразумение ще донесе много ползи за потребителите и нашата планета. То ще намали използването на изкопаеми горива и ще намали зависимостта ни от вноса на изкопаеми горива. Ще позволи прехода към възобновяеми енергийни източници и ще увеличи сигурността на доставките. И което е важно, ще защитим потребителите", заявява министърът на екологичните трансформации и демографските проблеми на Испания Тереза ​​Рибера Родригес.

Въпреки че 27-членният блок постепенно намали зависимостта си от руската енергия след нахлуването в Украйна през февруари 2022 г., той все още получава около една десета от своите газови доставки, включително доставки на LNG. Някои страни членки, включително Австрия и Унгария, остават силно зависими от доставките от Русия.

Въпреки войната Украйна позволява на руския газ да преминава през нейна територия до страни като Австрия, Словакия, Италия и Унгария. Сегашният обем на транзита е 42 милиона кубични метра на ден.