Европейската комисия представи на Европейския съвет предложения за проекти на преговорни рамки за Украйна и Молдова и устен доклад за напредъка, постигнат от двете страни, предава РБК-Украйна, като се позовава на съобщение от Брюксел.

Рамката определя насоките и принципите за преговори за присъединяване с всяка страна кандидатка.

Проектът на рамката, изготвен от Европейската комисия, е разделен на три части:

1) Принципи, ръководещи преговорите за присъединяване;

2) Съдържание на преговорите,

3) Процедура на договаряне.

"Целта на преговорите е Украйна и Молдова да приемат изцяло нормите на ЕС и да осигурят пълното им прилагане и спазване“, се казва в изявлението.

Проекторамката за преговори се основава на опита от минали разширявания и текущи преговори за присъединяване. Тя интегрира преразгледаната методология за разширяване и взема предвид променящото се законодателство на ЕС.

Сега Съветът трябва да започне вътрешни дискусии по тези текстове. След като рамката за преговори бъде одобрена, ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз ще представи съгласуваната обща позиция на ЕС на първата междуправителствена конференция с участието на всяка страна, която ще отбележи официалния старт на преговорите за присъединяване.