Внушителните 30% от българите са в риск от бедност или социално изключване, според данни на Европейската статистическа служба (Евростат), цитирани от електронното издание на атинския ежедневник Kathimerini.

Страната ни е на второ място в Европейския съюз по този показател след Румъния (32%) и Испания (27%). В Гърция, която се нарежда на четвърто място, един на всеки четирима е в риск от бедност или социално изключване. Като цяло двама на всеки 10 европейци са били изложени на риск от бедност или социално изключване миналата година.

През 2023 година 94,6 милиона души в ЕС, което представлява 21% от населението, са живели в домакинства, изправени пред поне един от трите риска от бедност и социално изключване: риск от бедност, тежки материални и социални лишения или живеещи в домакинство с много ниска интензивност на работа. Тази цифра показва лек спад спрямо 2022 година, когато 95,3 милиона души (22% от населението) са били изложени на риск.

Най-ниските нива на изправени пред риск от бедност са регистрирани в Чешката република (12%), Словения (14%) и Финландия и Полша с по 16%.