close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Всички
Политика
Общество
Спорт
Други
Меглена Русинова: Чрез собствено производство на ел. енергия можем да станем независими от доставките
14:19 / 28.01.2023
1507
©
Председателят на Българската фотоволтаична асоциация Меглена Русинова в интервю за Агенция "Фокус" във връзка със стартиращата през февруари 2023 година Програма за подпомагане на домакинствата за изграждане на инсталации с фотоволтаици или инсталация на солари за топла вода: 

Какво ще представлява тази програма, която ще стартира съвместно с Министерството на енергетиката и кои домакинства ще могат да кандидатстват за нея? 

Програмата, която ще бъде финансирана от Плана за възстановяване и устойчивост, предвижда всяко едно семейство, едно домакинство, което има възможност и желание, да постави малка фотоволтаична централа на покрива си, която да служи за задоволяване на неговото собствено потребление, за потребяване на електрическа енергия, да може да се възползва. Също така и всяко домакинство, което има желание да постави, отново за собствено потребление, инсталация за подгряване на топла вода, отново чрез фотоволтаични панели. Програмата предвижда най-общо казано две категории на кандидатстващи. Първата категория, която Министерството на енергетиката е предложило - това са домакинства, които вече са изградили малки фотоволтаични централи за собствено потребление и са ги присъединили след 7 юни 2022 г., или това са вече изградени малки централи за собствено потребление, които отдават към електроинсталацията на домакинството и то може да кандидатства през тази програма и от Плана за възстановяване и устойчивост, да му бъдат възстановени 70% от сумата, която то е отделило за тази инсталация, но не повече от 15 000 лева. Втората категория са домакинства, които планират да изградят фотоволтаична централа за собствено потребление до 10 киловата. Те ще трябва да подадат документи, че имат такова намерение, и отново ще има възможност да получат безвъзмездна помощ в размер на 70% от тази инвестиция, но не повече от 15 000 лева, а за системите за подгряване на топла вода максималната безвъзмездна помощ ще бъде 1920 лева. Съществена част от документацията и за първата категория домакинства, които вече са изградили фотоволтаични системи и желаят само да им бъдат възстановени част от сумите, както и тези домакинства, които са от втората категория и ще кандидатстват тепърва за изграждане на фотоволтаична централа, те ще трябва да предоставят документи, с които да удостоверят, че фотоволтаичната централа за собствено потребление ще бъде на тяхно основно жилище. Не се допуска да се кандидатства за изграждане на фотоволтаични малки централи за ваканционни имоти например или жилище, което не е основно. Също така е необходимо да си подготвят фактурите за платена електроенергия за 6 месеца назад. Тези домакинства, които в момента пък се отопляват на дърва и въглища например, трябва да направят снимка на самото съоръжение, с което се отопляват – дали ще е тип камина или ще е някаква печка, добре е да приложат снимков материал, за да може да се покаже средството, с което в момента се отопляват основно, и това да бъде взето предвид при оценяването в самата програма за кандидатстване. Целта на тази програма е да достигне най-малко до 10 000 домакинства, които да получат такава безвъзмездна помощ под формата на до 15 000 лева, и се надявам, че това ще бъде много успешен проект, защото има много голям интерес.  

Какви документи ще са им необходими?

Документите са много подробно описани в материала, който е публикуван от Министерството на енергетиката. Изтече срокът за обществено обсъждане, така че очакваме окончателно да бъдат публикувани конкретните документи. Още повече, че след като програмата беше публикувана на страницата на Министерството на енергетиката, парламентът промени Закона за устройство на територията и облекчи режима за присъединяване на такива малки фотоволтаични централи за собствено потребление до 20 киловата, като го направи уведомителен. Или домакинствата, които ще кандидатстват по програмата, ще е необходимо само да подадат едно уведомление до общината и до съответното мрежово разпределително дружество, към което са присъединени като потребители, за това, че имат намерение да изградят такава малка фотоволтаична централа за собствени нужди. 

Къде трябва да се подадат документите? 

Документите предстои Министерството на енергетиката да публикува много подробно къде ще се подават, кой ще ги преглежда. Очакваме това да бъдат делегирани администрации, които да бъдат на ниво община. Поне ние от Българската фотоволтаична асоциация за това настояваме – администрациите, които ще събират документите и ще отговарят към домакинствата за тяхната изрядност, да бъдат възможно най-близко до хората, да не се налага всички да подават документи примерно в София или само в областите градове, за да може тя да стигне и да бъде леснодостъпна като програма и за най-малките населени места. 

Има ли нужда да уведомяваме електроразпределителното дружество? Имаме ли някаква обвързаност с тях? 

Да, задължително е уведомлението. Това, което е най-съществено, че преди две седмици парламентът облекчи точно тази процедура. Допреди две седмици се изискваше включително издаване на разрешително за строеж от съответната община и заявление до разпределителното дружество за оценка на очакваната инвестиция, на очакваната централа и след това – подписване на договор. В момента, след промените на ЗУТ, направени от парламента, домакинствата ще трябва само да уведомят общината и само да уведомят мрежовото дружество, че имат такова намерение. Това е много важно, защото в крайна сметка тези дори и малки микрофотоволтаични централи, те стават част от общата мрежа и трябва да има информация в мрежовото дружество за тяхното изграждане. Но то няма право да спре, няма право да ограничи домакинството, не може да забрани например или да окаже, че не е възможно да бъде изградена такава централа. Единствено уведомлението има характер да се знае и да бъде регистрирано, че има такъв макар и малък енергиен обект. 

Дали част от този ток, който се произвежда с тази инсталация и е в излишък, ние можем да го продаваме, или няма такава възможност? 

За съжаление, все още няма. Ние от Българската фотоволтаична асоциация настояваме именно да се направи такава промяна в закона, която да позволи домакинствата, които имат фотоволтаични централи за собствено потребление, да могат и да отдават към мрежата – това, което вие казвате, и съответно в месеците и в периодите, в които произвеждат повече, отколкото консумират, тази енергия, която не е потребена, да им се заплаща от мрежовото дружество по съответната цена, на която им се доставя енергията, и да има допълнителен пряк ефект върху намаляване на разходите за електрическа енергия на годишна база. В Плана за възстановяване и устойчивост е предвидена такава реформа, наречена, промяна в законодателството – това е всъщност тази регулация, която работи в цяла Европа, и дава възможност на определен период от време, дали на три месеца или на шест месеца, да се нетира. Вижда се произведената електрическа енергия от фотоволтаичната централа, вижда се потребената от домакинството електрическа енергия и ако е произведена повече, отколкото е потребена, съответното дружество заплаща на домакинството разликата. И обратното, ако в определен период домакинството е потребявало повече, отколкото фотоволтаичната централа е произвела, то естествено си доплаща разликата. И това е много голям, чисто пазарен стимул всяко едно домакинство да стане участник и на пазара на електрическа енергия. Убедени сме, че в следващите месеци ще бъде направена такава промяна в българското законодателство. Тя е дадена възможност и съгласно Европейската директива за насърчаване на възобновяемата енергия.  

Тази фотоволтаична инсталация покрива ли напълно нуждите ни?

 

Обичайно едно домакинство е присъединено като потребител на 6 или 7 киловата. Програмата дава възможност да бъде изградена фотоволтаична централа до 10 киловата. Практически с такава фотоволтаична централа могат да се задоволят нуждите на едно домакинство на годишна база. Казвам на годишна база като произведени часове от фотоволтаичната централа и съответно консумация на домакинството, защото има сезони, в които естествено поради климатичните условия централата ще произвежда по-малко, отколкото потребява домакинството, но в други сезони от годината пък тя ще произвежда повече. Но на годишна база една например 10-киловатова фотоволтаична централа спокойно задоволява нуждите на едно домакинство, при условие че то не ограничава своето потребление на електроенергия, а ползва електроенергия за отопление през зимата и през лятото – за охлаждане.  

Как можем да изчислим мощността, която ни е необходима и когато кандидатстваме за програмата, идват ли специалисти, които да поставят инсталацията, или ние трябва отделно с външна фирма да се свържем? 

Това, което е разписано в условията за програмата, е, че домакинството само избира фирмата инсталатор. Списъкът на фирмите инсталатори на фотоволтаични централи го има на страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Сайтът на агенцията е напълно достъпен, всеки може да влезе, да проучи или пък да проучи в собственото населено място, собствения регион кои фирми оперират и изграждат подобни малки фотоволтаични централи, така че всеки сам може да избере фирмата, с която ще изпълни тази инсталация. Първоначално сам финансира цялата инвестиция и след това кандидатства по програмата да му бъдат възстановени до 15 000 лева от разхода, като това напълно покрива 70% от инвестицията, защото по нашите изчисления една 10-киловатова фотоволтаична централа, нейната стойност е около 22 0000 лева. 15 000 лева са добре изчислени, за да покрият 70% от разходите, и остават около 5000 лева собственото участие на всяко домакинства. При условие, че една 10-киловатова фотоволтаична централа на годишна база произвежда около 14 мегаватчаса, можем да изчислим, че с настоящите цени на електрическата енергия за домакинствата тези около 5000 лева собствено участие, 30% от общата инвестиция за едно домакинство ще бъде изплатена в рамките на около четири години. И не само това, но и инвестицията, която е направена, тя има поне 20-годишен живот, или това е устойчиво решаване на въпроса, свързан с разходите на домакинството за електрическа енергия.  

Надявам се да сме били полезни на домакинствата, които ще решат да кандидатстват по програмата и да направят тази инвестиция.  

Нека всеки да се опита и да знае, че всяка административна пречка може да бъде преодоляна, стига ние като общество да имаме разбирането, че именно чрез подобна енергийна независимост, чрез собствени източници за производство на електрическа енергия можем да станем свободни и независими за доставките на електроенергия за нашите семейни нужди.  

Благодаря ви, г-жо Русинова, за този разговор!И аз ви благодаря. И успех!
Следете всички новини на агенция "Фокус" и чрез:
facebook
Google Новини
Всичко важно от ефира на радио "Фокус" слушайте и в нашите подкасти в:
Spotify
Google Podcasts
SoundcloudОще по темата: общо новини по темата: 35
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница


Зареждане! Моля, изчакайте ...

ИЗПРАТИ НОВИНА
Актуални теми
Войната в Украйна
Санкциите срещу Русия
Избиват животни в Странджа заради съмнения за чума
Банкова криза в САЩ
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Анкета
"За" или "против" запазването на паметниците на Съветската армия в България?
За
Против
Не мога да преценя

Част от
НОВИНИ
ЗА НАС

За контакти:

тел.: 0882 801 050

focus@focus-news.net

За реклама:

Тарифи (виж) Избори 2023

тел.: 0882 801 001

sales@focus-news.net
©2000 - 2022 Медия груп 24 ООД. focus-news.net - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от focus-news.net, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в focus-news.net е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.