close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Всички
Политика
Общество
Спорт
Други
Д-р Николай Колев: Общопрактикуващите лекари намаляват заради административната тежест и финансирането
10:49 / 30.01.2023
3129
©
Д-р Николай Колев – член на УС на Българския лекарски съюз (БЛС), в интервю за сутрешния блок "Добро утро, България“ на Радио "Фокус“

На пряката ни телефонна линия вече е д-р Николай Колев, който е член на Управителния съвет на Българския лекарски съюз (БЛС). Д-р Колев, както говорихме и с вас, днес тема на фокус ще е искането от личните лекари за повишаването на потребителската такса, но пък и не само. Ще бъдат на фокус и другите проблеми, пред които са изправени специалистите. Но да започнем първо с това – както казах, личните лекари настояват за увеличаване на потребителската такса за преглед. Какви са конкретните желания, каква е сега таксата, в какъв размер трябва да бъде? Изобщо, по-подборно ако можем да обясним.  

Да, благодаря за анонса. Бе казано, че личните лекари искат това повишаване, но разговорът за потребителската такса започна от една кръгла маса в Народното събрание и аз искам да благодаря на Комисията по здравеопазване и доц. Тонев, които инициираха тази среща. Там бяха поставени много и ред проблеми на първичната извънболнична медицинска помощ и потребителската такса е само един от тях. Като още в началото на разговора ние трябва да кажем, че проблемът "Потребителска такса“ и разговорът за това е всъщност проблемът за финансиране и дофинансиране на системата, както и достъпът до системата, а не на последно място – и съпричастност, дори ако щете и контрол на дейността от пациентите, защото когато има самоучастие като потребителската такса, винаги отношението и на двете страни в лечебния процес е различно. Така че потребителката такса има няколко роли. Неслучайно името й е "потребителска“, тя е регулатор на потреблението и това наистина най-много важи за системата на първична извънболнична медицинска помощ, където се извършва голям обем от прегледи, една част от които са т.нар. остри прегледи – тези, при които има много, много висока обръщаемост към личните лекари. И затова тя там се явява основен регулатор на потреблението и затова донякъде разговорът започна за това, че таксата е най-най-важна в първичната извънболнична медицинска помощ, но тя има своето място и в специализираната извънболнична помощ. Подобен род такса има в лабораториите и тази такса в размер на 2% от минималната работна заплата е фиксирана в болнична помощ. Но тук трябва да кажем, че тази такса като потребителска такса е заложена в Закона за здравно осигуряване, но бе замразена в 2012 г. през постановление на Министерски съвет и оттогава нейният размер си остана на 2,90 лева, колкото беше 1% от минималната работна заплата през 2012 г. 

А кои са основните причини за исканията тя да бъде повишена? 

Основните причини са именно това, че нищо в тези 10 години не е останало на цената от 2012 г. Тя е в изключително малък размер, както всеки от нас може да се досети, но не на последно място е и това, че 50% - това са половината от  потребителите, и то дори тези, които имат най-висока обращаемост към системата, са освободени от тази такса по закон, а това в началото на системата не създаваше такъв голям проблем, но сега в годните, с все по-голямата обращаемост, с все по-лесния достъп до медицинска помощ това наистина е проблем и тук трябва да бъде преосмислено от законодателя дали това може и трябва да продължава по този начин.  

В случай че бъде повишена, ще бъде ли повишено и качеството на услугата според Вас? 

Според мен, и не само според мен, точно това е целта и ние затова искаме да отворим този дебат, защото когато има по-високо плащане и когато се постигне един ръст на някакво плащане, то винаги трябва и ще бъде обвързано под някаква форма с повишаване на качеството на услугата. Но аз искам да се върна на разговора за тези освободени. Това са наистина най-големите потребители и това създава проблем точно с достъпа до здравна помощ на пациентите, които имат нужда. Само ще изброя, че това са деца до 18 години, лица, освободени през ТЕЛК за хронични заболявания, други лица с хронични заболявания по списък, бременни жени, регистрирани безработни в Бюрото по труда и т.н. до 50%. И именно тези 50% са реалният проблем, когато има недобра възможност за регулация на тяхната обращаемост.  

Всъщност тук вариантите са, че може те също да имат такса, но пък да е по-намалена от на другите. 

Разбира се. Ние сме отворени за този дебат. Така например е решен проблемът за пенсионерите, за хората над 65 години, които към момента плащат 1 лев, който 1 лев също бе фиксиран през 2012 г., и остатъкът се доплаща през бюджета на Здравното министерство, през Националната здравноосигурителна каса. Това е един отворен разговор. Всичко това трябва наистина да бъде стегнато -  като едно продължение на тази кръгла маса, с която започнахме, за да бъде изговорено между хората, които извършват дейността, и тези, които получават съответно и които ще заплащат. 

Да, т.е. в тази ситуация можем да бъдем гъвкави и да може да се настрои така ситуацията, за да бъде по-добра и за двете страни.  

Категорично, категорично. И това е нашата цел,  не само това – ние просто да отворим дебата и за финансиране на системата, и за достъпа на системата. Потребителската такса е само един малък елемент от цялата картина, тя е такса, тя не е цената на прегледа, тя е някакво минимално доплащане и в извънболничната, и в болнична помощ.  

Искам да ви попитам – смятате ли, че ще бъдат уважени исканията и желанията на медиците? 

Категорично смятам, че трябва да бъдем чути, а дали ще бъдат уважени – това зависи както от администрацията към момента, така зависи и от следващото Народно събрание, където се надяваме, че ще бъдат взети под внимание нашите забележки и ще бъдат направени нужните законодателни промени.  

Искам да Ви попитам относно причините, поради които броят на общопрактикуващите лекари у нас намалява. 

Причините да намалява броят на общопрактикуващите лекари са няколко и те пряко или косвено са свързани частично с тази такса. Причината е, че през 2002 г. започна системата на здравното осигуряване и тогава в системата влязоха голяма част и брой от лекарите, които бяха в извънболничната помощ под формата на участъкови терапевти и педиатри, хора с квалификация, със специалности по вътрешни болести, по детски болести. И по този начин бе направена една система, която в продължение на няколко години започна гладко да функционира. За съжаление, през следващите години до днес, повече от 20 години има причини това да не се развива във времето и те са свързани както с финансиране, така и с организация на специализацията по обща медицина, с навлизането и възможността да влязат в системата млади лекари, за съжаление с тежката административна натовареност и с тежката административна дейност, с която е свързана общата практика, и с наличието на други причини в т.нар. неблагоприятни райони от инфраструктурен характер и от чисто битов характер, които правят тези райони непривлекателни за голяма част от младите лекари. 

Какви мерки трябва да бъдат предприети в такъв случай това да се промени? Да се обърне по-голямо внимание на тези райони или…  

Категорично. 

Защото това наистина не е хубава картинка и е опасно, когато има липса именно на общопрактикуващи лекари. 

Да, затова казахме, че това е един отворен дебат, в който трябва, и то в много срочен план, да помислим как да надградим системата, как да я отворим така, че да я направим атрактивна за навлизане на млади лекари, защото през 2002 г. са започнали 5500 общопрактикуващи лекари, сега тяхното число е под 4000. Тяхната средна възраст е 59 години по данни на БЛС и ненавлизането на млади лекари през следващите две-три години ще бъде ключово за това системата да се развие и да може да върви в правилната посока или да остане в сегашния си вид, който не може да бъде поддържан изключително дълго време - по чисто социални и биологични причини. Така че трябва да се намали и административната тежест, трябва да се подобрят условията за специализация, трябва да се подобри финансирането, трябва да се помисли за някои социални придобивки за тези отдалечени и неблагоприятни райони и това ще бъдат нещата, които ще направят темата и ролята на общопрактикуващия лекар по-атрактивна за младите лекари. 

И широк дебат, както казахте вие, ще бъде пътят. 

Категорично, категорично. Това е нужно, защото в дебата, и то в дебата с тези, които работят и които разбират дейността като същност, се раждат добрите идеи и идеите, които могат да бъдат развивани и да направят така, че системата да работи. 

Искам да обърна внимание и на още един въпрос, който нашумя през последните седмици, и това е проблемът с липсата на медикаменти. Какво е вашето мнение за тази ситуация? 

Моето мнение за тази ситуация е, че леко се преекспонира. Подобна липса на медикаменти не за пръв път се случва, особено в последните месеци на годината. На пазара ако липсва един медикамент, има голямо количество от медикаменти със същото генерично име, така че те могат да бъдат добре и адекватно заместени. Аз мисля, че не това е основният проблем, който действително влезна във фокус в последните месеци. Той е проблем, разбира се, и не само за България, в различните си варианти го има и в други европейски страни. Това е проблем на снабдяване, проблем на ежегодни заявки през списъците на Здравното министерство. Мисля, че ще бъде решен под една или друга форма. 

Вие казвате, че това не е основният проблем. А всъщност кои са основните проблеми, пред които са изправени специалистите днес?  

Специалистите днес са изправени пред тези проблеми, с които започнахме – проблемът с финансиране на системата, проблемът с организацията на тяхната работа, проблемът с достъпа до системата, проблемът с административната тежест. И затова ние очакваме, когато вече има възможност да започнем нови преговори с Националната здравноосигурителна каса, да бъде един преговорен процес, в който да направим крачки напред и да се даде възможност за едни по-добри промени в принципите на работата на лечебните заведения. Разбира се, това няма как да не бъде свързано с един нов бюджет на Националната здравноосигурителна каса, който да е съобразен не само с инфлацията и с реалностите, и един бюджет, който да даде гаранция за по-добри дни и удовлетвореност от това, което се случва, и за лечебните заведения, и за обществото. И не на последно място – и наредбите, които обсъждаме със Здравно министерство, в обсъжданията на които очакваме да се създаде възможност за едни по-ясни, прости правила на работа, както и за специализации и развитие на продължаващото медицинско обучение.  

Надяваме се да видим решения, които са в полза и на двете страни, всъщност удовлетворяващи и пациенти, и лекари. 

Категорично, да. 

Аз ви благодаря за отделеното време и за  разговора.  

Благодаря и аз. 

Следете всички новини на агенция "Фокус" и чрез:
facebook
Google Новини
Всичко важно от ефира на радио "Фокус" слушайте и в нашите подкасти в:
Spotify
Google Podcasts
Soundcloud
Зареждане! Моля, изчакайте ...

ИЗПРАТИ НОВИНА
Актуални теми
Поскъпване на хранителните продукти
Грипна епидемия обхвана страната
Мощни пориви на вятъра обърнаха времето
Български национален отбор по футбол
Парламентарни избори 2023 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Анкета
"За" или "против" запазването на паметниците на Съветската армия в България?
За
Против
Не мога да преценя

Част от
НОВИНИ
ЗА НАС

За контакти:

тел.: 0882 801 050

focus@focus-news.net

За реклама:

Тарифи (виж) Избори 2023

тел.: 0882 801 001

sales@focus-news.net
©2000 - 2022 Медия груп 24 ООД. focus-news.net - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от focus-news.net, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в focus-news.net е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.