Световният ден на океаните е ежегоден празник, който се отбелязва на 8 юни. Денят има за цел да информира относно важността на опазването на океанските ресурси. Той също така отбелязва многото начини, по които човечеството и биоразнообразието зависят от океаните, пишат от News18.  

Както всички други природни ресурси, океаните също понасят тежестта на замърсяването и свръхексплоатацията. Действия като прекомерен риболов, нефтени разливи и изхвърляне на отпадъци в океаните доведоха до сложни проблеми като замърсяване на океана, унищожаване на морското биоразнообразие и подкисляване на океана.

История

Идеята за Световния ден на океана първоначално е предложена през 1992 г. от Канадския международен център за развитие на океана и Канадския океански институт на срещата на върха, проведена в Рио де Жанейро, Бразилия. През 2008 г. Общото събрание на ООН прие официална резолюция за отбелязване на 8 юни като Световен ден на океаните.

Днес всички страни членки на ООН отбелязват празника. Значението на Световния ден на океана е в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), които изискват отговорно използване на глобалните ресурси. Темата на Световния ден на океана през 2024 г. е "Пробудете нови дълбини“.

Значение

Океаните са най-големият природен ресурс в света, тъй като покриват над 70 процента от повърхността на Земята. Океаните също са отговорни за производството на поне 50 процента от кислорода в нашата атмосфера.

Прехраната на милиони хора зависи от океаните. През годините прекалихме с използването на морските ресурси. В резултат на това сега имаме пълни с пластмаса океани и намаляващо морско биоразнообразие.

Около 90 процента от популациите на големите риби са изчезват и около половината от кораловите рифове са унищожени. Тези тревожни цифри изискват повишена осведоменост и действия за защита на морето.