Ръководителят на конкурса "Мис България", г-н Гаел Боел Санчез, описа подробно причините, заради които се отнема титлата Мис България на г-ца Елизабет Кравец.

Sofia24.bg се сдоби с официалното писмо от Санчез (бел. ред. виж галерия), в което той посочва, че всички факти могат да бъдат доказани пред компетентните органи, ако е необходимо. Ръководителят на конкурса подчертава, че няма нищо лично срещу Кравец, но след като прочел по думите му множество неверни твърдения в пресата, се наложило да обясни истината.

От писмото става ясно, че Елизабет Кравец не е изпълнявала договорните задължения, които е поела към организацията Мис България.

Гаел Санчез посочва осем конкретни нарушения:

1/ Липса на комуникация с мениджъра от началото на годината;

2/ Приемане на оферти без предварително одобрение от Мис България;

3/ Директен контакт с клиенти;

4/ Директен контакт с медии;

5/ Приемане на плащания в брой без информиране на организацията на Мис България;

6/ Уронване на престижа на Мис България чрез неизпълнение на ангажименти към трети страни - жалби от медии и жалби от клиенти и спонсори;

7/ Изявления в печата и медии, които уронват престижа и доброто име на мениджъра на Мис България и на конкурса;

8/ Участия в изяви, накърняващи морала и добрите нрави и уронващи престижа на конкурса Мис България.

В заключение Гаел Боел Санчез изтъква, че няма как да бъде изтрито миналото на г-ца Кравец, която е била Мис България, но от 3 юни тя не може да използва титлата и марката Мис България.